doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Kauno apygardos teismas

Ojektas: Sublokuoti vienbučiai gyvenamieji namai

Klausimai:

  1. Už kokią bendrą sumą ieškovas UAB „Hx“ faktiškai atliko darbų šiame objekte?
  2.  Ar ieškovo UAB „Hx“ atliktų darbų apimtis ir kokybė atitiko statybą reglamentuojančių teisės aktų ir projektinės dokumentacijos reikalavimus? Jei neatitiko, kokie buvo konkretūs defektai ir kokie konkretūs statybą reglamentuojančių teisės aktų ir (ar) projektinės dokumentacijos reikalavimai buvo pažeisti? Ar ieškovo UAB „Hx“ atliktų darbų defektai (jų dalis) šiuo metu ištaisyti kitų įmonių?
  3. Kokia yra darbų, reikalingų atlikti tam, kad būtų pašalinti visi UAB „Hx“ darbų defektai, bendra kaina? Kokia kiekvieno atskiro defekto ištaisymo darbų kaina?
  4. Už kokią kainą jau yra įvykdyta UAB „Hx“ darbų defektų ištaisymo darbų?
  5. Už kokią kainą dar turi būti ateityje atlikta darbų, kad galutinai būtų pašalinti visi UAB „Hx“ atliktų darbų defektai (skaičiuojant pagal kainas, galiojančias ekspertizės atlikimo metu)?
  6. Ar ieškovo UAB „Hx“ atliktų paslėptų darbų apimtis ir kokybė atitiko statybą reglamentuojančių teisės aktų ir projektinės dokumentacijos reikalavimus? Jei neatitiko, kokie buvo konkretūs defektai ir kokie konkretūs statybą reglamentuojančių teisės aktų ir (ar) projektinės dokumentacijos reikalavimai buvo pažeisti? Kokia yra darbų, reikalingų atlikti tam, kad būtų pašalinti  UAB „Hefesto statyba“ paslėptų darbų defektai, bendra kaina?
  7. Ar ieškovas UAB „Hx“ objekte naudojo statybinius gaminius bei medžiagas, numatytas projekte bei objekto sąmatoje? Ar ieškovas UAB „Hx“ objekte naudojo statybinius gaminius bei medžiagas, neturinčias kokybės sertifikatų ir (ar) atitikties deklaracijų? Jei ieškovas UAB „Hx“ naudojo statybinius gaminius bei medžiagas, nenumatytas projekte bei sąmatoje ir (ar) neturinčias kokybės sertifikatų ir atitikties deklaracijų, koks yra statybinių gaminių bei medžiagų, kurios turėjo būti naudojamos pagal projektą ir objekto sąmatą, ir faktiškai panaudotų statybinių gaminių bei medžiagų kainų skirtumas?
  8. Ar UAB „Hx“ vykdė darbus pagal statybos darbų vykdymo grafiką? Jei UAB „Hx“ vėlavo atlikti darbus, kiek šis vėlavimas nukėlė galutinę viso objekto darbų pabaigą (nurodyti konkrečią trukmę)? Ar UAB „Hx“ vykdomų darbų vėlavimui turėjo įtakos kokie nors atsakovo UAB „Bx“ veiksmai (neveikimas)?