doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto apylink?s teismas

Ojektas: Patalp? remontas

Klausimai:

 

Kokie statybos-remonto darbai buvo atlikti atsakovui A. Ž. priklausan?iose k?rybin?se dirbtuv?se, Dxx g. 15-13, 15-14, 15-15, Vilniuje?

Ar atsakovas A. Ž. tur?jo visus privalomus leidimus, kurie yra b?tini atliktiems statybos bei remonto darbams jam priklausan?iose k?rybin?se dirbtuv?se? Ar tur?jo b?ti išduotas(-i) statybos bei remonto darbus leidžiantys dokumentai?

Kokiai statybos r?šiai priskiriamas k?rybin?se dirbtuv?se, Dxx g. 15-13, 15-14, 15-15, Vilniuje, atliktas remontas?

Kokie sugadinimai buvo padaryti butui, esan?iam Dxx g. 15-12, Vilniuje?

D?l koki? priežas?i? butui, esan?iam Dxx g. 15-12, Vilniuje, priklausan?iam nuosavyb?s teise M. M., buvo padaryti sugadinimai? Ar šie sugadinimai atsirado d?l statybos bei remonto darb?, atlikt? A. Ž. priklausan?iose k?rybin?se dirbtuv?se, esan?iose virš buto, Dxx g. 15-12, Vilniuje?

Kokia yra nustatyt? pažeidim?, padaryt? M. M. priklausan?iam butui, Dxx g. 15-12, Vilniuje, apimtis bei defekt? ištaisymo kaina?

Kada atsirado buto, adresu Dxx g. 15-12, Vilnius, sugadinimai (sien? suskilin?jimas, lub? užliejimas, lub? ?tr?kiai, atšok? dažai bei glaistas)?

Ar A. Ž. k?rybin?se dirbtuv?se, adresu Dxx g. 15-12, Vilniuje, atlikti paprastojo remonto darbai l?m? buto, adresu Dxx g. 15-12, Vilnius, sugadinimus (sien? suskilin?jimas, lub? užliejimas, lub? ?tr?kiai, atšok? dažai bei glaistas)?

Jeigu b?t? nustatyta, kad buto, adresu Dxx g. 15-12, Vilnius, sugadinimai ar dalis sugadinim? atsirado d?l A. Ž. k?rybin?se dirbtuv?se, adresu Dxx g. 15-12, Vilnius, atlikt? remonto darb?, tai kokie darbai ir kokios vert?s yra b?tini buto, adresu Dxx g. 15-12, Vilnius, atstatymui?