doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus apygardos teismas

Ojektas: Techninio projekto laid? skirtumai

Klausimai:

  1. Ar pagal ieškovo ir UAB „Ixx“ 2013-12-05 statybos rangos darb? sutart? atlikt? darb? techninio projekto sprendiniai (Antrasis projektas) skiriasi nuo ieškovo bei tre?iojo asmens 2012-07-27 statybos darb? rangos sutarties techninio projekto (Nr. xxxx, laida „0“) sprendini? (Pirmasis projektas)?
  2. Jeigu nustatomi technini? projekt? sprendini? skirtumai, nurodyti šiuos skirtumus, juos išskiriant ? grupes: i) Pirmojo projekto sprendinius, kurie apskritai pašalinti ir Antrajame projekte nenumatyti; ii) Pirmojo projekto sprendinius, kurie Antrajame projekte pakeisti naujais sprendiniais; ir iii) papildomai ? Antr?j? projekt? ?traukti nauji sprendiniai, kuri? nenumat? Pirmasis projektas?
  3. Jeigu nustatomi technini? projekt? sprendini? skirtumai, nurodyti koki? tai tur?jo ?tak? statybos darb? apim?iai, t. y. darb? apimtis maž?jo ar padid?jo ir ar tur?jo b?ti atlikti papildomi darbai pagal Antr?j? projekt? bei ar visi Antrojo projekto sprendiniai ?gyvendinti?
  4. Ar UAB „Ixx“ vadovaujantis rangos sutartimi Nr. 30-4-ST2-13-187 tur?jo atlikti darbus, kuriuos tur?jo atlikti, bet neatliko UAB „Vxx“ pagal rangos sutart? Nr. 30-4-ST2-12-101?
  5. Jeigu taip, tai kokius darbus ir koks t? pa?i? darb? kain? skirtumas?