doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus apygardos teismas

Ojektas: Vienbu?iai gyvenamieji namai

Klausimai:

  1. Ar žem?s sklype unikalus Nr.: xxxx, Vilniaus m. Pxx 17-oji g. 36 ir žem?s sklype, unikalus Nr.: yyyy, Vilniaus m. Pxx 19-oji g. 35 yra pastatyti namai su daline apdaila pagal prie bylos pridedamus projektus ir koks ši? nam? procentinis baigtumas bei kiekvieno namo statybos vert??
  2. Ar šiuose namuose yra defekt? atsiradusi? d?l rangovo kalt?s, ?skaitant ir nukrypimus nuo projekto? Kokie tai defektai ir koki? j? pašalinimo kaina kiekviename name atskirai?
  3. Ar statyb? metu buvo naudotos nenaujos medžiagos, jei taip, tai kokios ir kokie kiekiai? Ar toki? nenauj? medžiag? panaudojimas yra galimas pagal namo kokybei keliamus reikalavimus ir ar panaudotos medžiagos yra kokybiškos?