doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto apylink?s teismas

Ojektas: Plokš?iasis stogas

Klausimai:

  1.  Ar gin?o objekte, esan?iame adresu Txx g. 16C-401, Vilniuje, yra kokybiškai atliktas bitumin?s dangos klojimas, ar galima bitumin? stogo dang? lipdyti iš daug skirting? bitumin?s dangos gabaliuk??
  2. Ar gin?o objekte, esan?iame adresu Txx g. 16C-401, Vilniuje, kaupiasi lietaus vanduo ant stogo? Jeigu atsakymas teigiamas, ar tai atitinka Statybos technini? reglament? nuostatas ir/ar kit? teis?s akt? nuostatas?
  3. Ar gin?o objekte, esan?iame adresu Txx g. 16C-401, Vilniuje, yra atlikti parapet? skardinimo darbai? Ar gali parapet? apskardinimas b?ti atliktas nelygiai ir ant j? kauptis balos, per sujungimus praleisti vanden??
  4. Kokius defektus reik?t? ištaisyti, kad gin?o stogas, esantis adresu Txx g. 16C-401, Vilniuje, atitikt? galiojan?i? statybos technini? reglament? nuostatas ir/ar kitus teis?s aktus?
  5. Kokie matomi gin?o stogo, esan?io adresu Txx g. 16C-401, Vilniuje, defektai yra užfiksuoti antstol?s D. P. 2016 m. rugpj??io 19 d. faktini? aplinkybi? konstatavimo protokole Nr. 0068/16/34F (prieduose fotonuotraukose)?
  6. Ar sprendžiant iš antstol?s D. P. 2016 m. rugpj??io 19 d. faktini? aplinkybi? konstatavimo protokolo Nr. 0068/16/34F (pried? – fotonuotrauk?), gin?o stogo, esan?io adresu Txx g. 16C-401, Vilniuje, kraštuose buvo suformuota tvorel??
  7. Ar sprendžiant iš antstol?s D. P. 2016 m. rugpj??io 19 d. faktini? aplinkybi? konstatavimo protokolo Nr. 0068/16/34F (pried? – fotonuotrauk?), virš gin?o stogo, esan?io adresu Txx g. 16C-401, Vilniuje, kamin? buvo suformuoti skardiniai stogeliai (apskardinimas), per kaminus neleidžiantys patekti vandeniui?