doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Klaip?dos apygardos teismas

Ojektas: Daugiabutis gyvenamasis namas

Klausimai:

  1.  Kokios priežastys s?lygoja daugiabu?io namo, kurio unikalus Nr. xxxx, esan?io adresu Žxx g. 22, Klaip?da, išorini? atitvar? prap?tim? (ne sandarum?)?
  2. Kokios priežastys s?lygoja daugiabu?io namo, kurio unikalus Nr. xxxx, esan?io adresu Žxx g. 22, Klaip?da, fasado (klinkerio, cokolin?s dalies apdailinio tinko ir fasado dekoratyvinio tinko apdailos) defektus?
  3. Ar lang? montavimas ieškov? butuose užtikrina but? lang? ir balkono dur? sandarum? daugiabutyje name, kurio unikalus Nr. xxxx, adresas Žxx g. 22, Klaip?da?
  4. Ar gyvenamojo namo, adresas Žxx g. 22, Klaip?da, statybos apimtyje rangovo UAB „Pxx“ atlikti statybos darbai (išorin?s sienos, stogo atitvaros, langai, balkonai) atitinka technin? projekt??
  5. Ar pateikti dokumentai (statybos darb? žurnalas, pasl?pt? darb? aktai, projektini? sprendini? pakeitimai) yra tinkamai ?forminti? Ar pateiktos deklaracijos atitinka sumontuotus (?d?tus) daiktus ? gyvenam?j? nam?, adresu Žxx g. 22, Klaip?da?
  6. Jei b?t? nustatyti techninio projekto ?gyvendinimo tr?kumai daugiabutyje adresu Žxx g. 22, Klaip?da, tai kokias technines priemones reikt? ?gyvendinti (panaudoti) j? pašalinimui? Kokia ši? defekt? šalinimo rinkos kaina?