doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Šven?ioni? rajono apylink?s teismas

Ojektas: Pel?sis bute

Klausimai:

 1.  Kas nul?m? pel?sio ieškovo bute, esan?io adresu: Kxx g. 4-23, Pxx, atsiradim?, ir kokia yra pel?sio ieškovo bute atsiradimo priežastis ar priežastys?
 2. D?l koki? priežas?i? šiame bute buvo padaryti sugadinimai, kuriuos nurodo ieškovas D. M.?
 3. Ar ieškovo bute sumontuotas virtuv?s langas turi mikroventiliacijos, savaiminio v?dinimo sistemas ir orlaides ir kas yra šio lango montuotojas?
 4. Ar ieškovo bute sumontuotas virtuv?s langas yra kokybiškas, ar jo montavimo darbai yra atlikti kokybiškai, ar langas turi atitikties deklaracij? ir tinkamas naudoti pagal paskirt??
 5. Ar UAB „Žxx“ atlikti daugiabu?io namo adresu Kxx g. 4, Pxx m., atnaujinimo (modernizavimo) darbai atlikti pagal darbo projekt?? Ar namo renovacijos darb? projektas yra parengtas tinkamai ir visiškai atitinka jam keliamus reikalavimus?
 6. Ar ieškovo buto faktinis išplanavimas atitinka V? „Registr? centras“ nekilnojamojo turto registro duomenis? Jeigu ne, tai kurios buto pertvaros yra išgriautos ir koki? tai turi ?tak? patalp? ventiliacijai?
 7. Ar priežastys, kurios s?lygoja pel?sio ieškovo bute atsiradim?, gali b?ti pašalintos atliekant statybos remonto darbus (jeigu taip, tai kokius)? Kokia yra ši? darb? vidutin? s?matin? kaina?
 8. Ar tinkamai, kokybiškai ir sandariai buvo renovuotas namo, esan?io Kxx g. 4, Pxx m., stogas?
 9. D?l kokios priežasties ? ieškovui priklausant? but?, buto balkon?, palijus prateka vanduo/dr?gm??
 10. D?l kokios priežasties vanduo/dr?gm? palijus prateka ? min?to daugiabu?io namo laiptin? ir pal?p??
 11. Ar namo renovacijos metu buvo tinkamai apskardinti ant stogo esantys ventiliacijos kamin?liai? Kokia yra min?t? kamin?li? b?kl? šiuo metu? Ar ši? kamin?li? apskardinimas turi ?takos dr?gm?s kaupimuisi ir pel?sio atsiradimui ieškovo bute?
 12. Koks žalos dydis padarytas ieškovui priklausan?iam butui bei šiame bute esan?iam turtui, ?skaitant sugadintus ieškovo baldus? Kokia žalos pašalinimo kaina?
 13. Kod?l ieškovo bute dr?gm? kaupiasi tik virtuv?je, nors langai pakeisti visame bute?
 14. Ar tre?iajam asmeniui D. A. priklausan?iame bute, kurio Nr. 14, esantis židinys yra dr?gm?s atsiradimo ieškovui priklausan?iame bute, kurio Nr. 23, priežastis?
 15. Iš kur atsirado dr?gm?s d?m?s daugiabu?io namo dviejose laiptin?se ties ventiliaciniais kamin?liais?