doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto apylinkės teismas

Ojektas: Vienbučio gyvenamojo namo inžinerinės sistemos

Klausimai:

 1.  Ar vadovaujantis tarp šalių sudaryta rangos sutartimi galima konstatuoti, kad šildymo sistemos įrengimo darbai yra baigti, ji priduota naudojimui ir subalansuota?
 2. Ar šildymo sistemos įrengimo darbai atlikti vadovaujantis teisės aktų ir statybos techninių dokumentų reikalavimais?
 3. Ar ieškovo atliktas kolektoriaus sumontavimas užtikrina jo optimalų veikimą/naudojimą, kaip nurodyta šilumos siurblio gamintojo Junkers SupraEco naudojimo instrukcijose (pastarosios yra ir viešai prieinamos http://lt.documents1.junkers.com/download/pdf/file/6720807629.pdf)? Ar paklojus horizontalų kolektorių, pagal minėto gamintojo instrukcijas ir nesusukus jo kilpomis, galima būtų neįrengti papildomo vertikalaus gręžinio arba įrengti mažesnio gylio vertikalų gręžinį?
 4. Ar ant katilinėje sumontuotų vamzdžių ir prietaisų besikaupianti drėgmė ir apšalimas storu ledo sluoksniu yra ieškovo darbų defektas?
 5. Ar kondensatas, besikaupiantis ant katilinėje sumontuotų prietaisų, gali juos pažeisti, dėl ko atsakovas ateityje gali patirti papildomų išlaidų?
 6. Kokia yra priešieškinyje nurodytų šildymo sistemos defektų ištaisymo ir darbų pabaigimo kaina, skaičiuojant pagal vidutinę statybos darbų kainą ekspertizės atlikimo dienai?
 7. Ar vadovaujantis tarp šalių sudaryta rangos sutartimi galima konstatuoti, kad dviejų vėsinimo aparatų įrengimo darbai yra baigti, ar jie yra subalansuoti?
 8. Ar vėsinimo sistemos vandeninės dalies vamzdžiai yra izoliuoti ir užaklinti vadovaujantis teisės aktų ir statybos techninių dokumentų reikalavimais?
 9. Ar visi sumontuoti vėsinimo sistemos ortakiai yra tokio diametro, kad užtikrintų optimalų vėsinimo sistemos veikimą?
 10. Ar darbo kambaryje juntamas kanalizacijos kvapas ir – esant teigiamam atsakymui – ar tai gali būti dėl kondensato nuvedimo sistemos įrengimo defektų?
 11. Kokia yra aukščiau įvardintų vėsinimo sistemos įrengimo darbų trūkumų ištaisymo kaina, skaičiuojant pagal vidutinę statybos darbų kainą ekspertizės atlikimo dienai?
 12. Ar vėdinimo sistemai įrengti ieškovo pasirinkti triukšmo slopintuvai užtikrina optimalų jų naudojimą?
 13. Ar pirmojo aukšto drabužinėje ir virš jos esančiame vaikų kambaryje juntamas kanalizacijos kvapas ir – esant teigiamam atsakymui – ar tai gali būti dėl nuotekynės sistemos užsandarinimo defektų?
 14. Kokia yra aukščiau įvardintų nuotekynės sistemos įrengimo darbų trūkumų ištaisymo kaina, skaičiuojant pagal vidutinę statybos darbų kainą ekspertizės atlikimo dienai?
 15. Ar pagal dokumentus pateiktus ieškovo atsakovui iki ginčo perdavimo teismui, t.y. a) 2015-02-13 dienos šildymo, vėdinimo, vėsinimo, vandentiekio ir nuotekų sistemų įrengimo sąmatą; b) 2014-03-13 dienos vėdinimo bei 2014-07-16 dienos vėsinimo sistemų schemas, ieškovo pateiktas atsakovui prieš darbų pradžią; c) sąskaitas-faktūras; d) atsakymus į pretenzijas ir kitus dokumentus, yra įmanoma atsakovui kaip neprofesionaliam  statybos santykių dalyviui nustatyti kiekvienai sistemai atskirai įrengti faktiškai sunaudotų medžiagų kiekį ir kiekvienos sistemos faktiškai atliktų darbų apimtį bei vertę?
 16. Kokia ieškovo neatliktų statybos darbų užbaigimo vertė, skaičiuojant pagal vidutinę statybos darbų kainą ekspertizės atlikimo dienai?
 17. Ar faktiškai sunaudotų medžiagų ir atliktų darbų vertė atitinka ieškovo 2015-02-13 dieną pateiktoje sąmatoje nurodytus kiekius ir kainas?
 18. Kokia atsakovo name faktiškai ieškovo atliktų statybos darbų ir sunaudotų medžiagų vertė, skaičiuojant laikotarpių, kuriais realiai buvo atliekami darbai, rinkos kainomis:
 • vandentiekio ir nuotekynės sistemų – 2014-06-01 rinkos kainomis;
 • šildymo – 2014-10-01 rinkos kainomis;
 • vėdinimo – 2014-07-01 rinkos kainomis;
 • vėsinimo – 2014-09-01 rinkos kainomis?