doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus apygardos teismas

Ojektas: TP skirstykla

Klausimai:

 1. Ar dėl konkrečios įrangos parinkimo buvo būtina keisti Techninį projektą?
 2. Jeigu buvo būtina keisti Techninį projektą, ar jo pakeitimai susiję su esminiais statinio sprendiniais? Ar buvo būtina, pakeitus Techninį projektą, atlikti Techninio projekto ekspertizę, gauti naują statybą leidžiantį dokumentą?
 3. Ar panaudojus statinio (skirstyklos) statybai įrangą (Axx), kuri buvo pasirinkta jau po pradinio Techninio projekto pateikimo, buvo įmanoma užbaigti statybos darbus nepakeičiant statinio konstrukcijų išsidėstymo vietoje?
 4. Ar dėl Darbo projekte numatytų sprendinių, pvz., pakeitus statinio pamatų išsidėstymą ar kiekį, ieškovas privalėjo keisti ar taisyti Techninį projektą nedelsiant, ar iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios, ar visai neprivalėjo keisti Techninio projekto?
 5. Ar išvardintų statinių (įrenginių) laikančiųjų konstrukcijų išdėstymo sklype (koordinačių) ir išorės matmenų (aukščio, ilgio, pločio ir pan.) pakeitimai, nurodyti Mxx TP 110 kV skirstyklos rekonstrukcijos darbo projekte, laikytini esminiais statinio projekto sprendinių pakeitimais pagal Statybos įstatymo 2 str. 93 p.:
 • Įtampos transformatorių (ĮT-101 ir ĮT-102) laikančiosios konstrukcijos (328-DP-EP-T1);
 • TS-100 prijunginio laikančiosios konstrukcijos (328-DP-EP-T1);
 • Transformatorinės pastotės narvelių laikančiosios konstrukcijos (328-DP-EP-T1);
 • Atraminių izoliatorių (šynoms į YYY) laikančiosios konstrukcijos (328-DP-EP-T1);
 • Sekcijinio narvelio portalų (328-DP-SK-T4);
 • Žaibosaugos bokštų (328-DP-SK-T4);
 • Kabelinių kanalų (328-DP-SK-T1);
 • Privažiavimo kelių (328-DP-SK-T1).