doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto apylinkės teismas

Ojektas: Patalpų atidalijimas

Klausimai:

  1. Kokioje zonoje yra pastatas?
  2. Nustatyti ar ieškovo parengtas patalpos atidalinimo projektas atitinka keliamus reikalavimus?
  3. Kokiai kategorijai priklauso norimi atlikti darbai?
  4. Įvertinti ieškovo pateikto atidalijimo plano realumą, technines galimybes jį įgyvendinti, plano atitiktį teisės aktų reikalavimams?
  5. Įvertinti ar ieškovo pateiktas atidalijimo planas nepadarys neproporcingos žalos dalijamam daiktui?
  6. Įvertinti ar statinys gali būti rekonstruojamas?
  7. Įvertinti ar dujotiekio įvado perkėlimas yra galimas bei leidžiamas?