doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Kauno apygardos teismas

Ojektas: Papildomi darbai tvarkant apleistą teritoriją

Klausimai:

  1. Kas sąlygojo, vykdant statybos darbų sutartį dėl apleistos teritorijos Žxx gatvėje sutvarkymo, pašalinant krūmus ir šiukšles, kanalizuojant griovį ir rekonstruojant gatvės paviršių, papildomų darbų atsiradimą – ar techninio projekto klaidos, trūkumai (netikslumai), ar rangovo atlikti darbai ne pagal techninio projekto sprendinius?
  2. Ar pagal parengtą techninį projektą buvo galima iš anksto numatyti papildomų darbų – papildomo tunelio drenažo įrengimo poreikį? Ar neįrengus papildomo tunelio drenažo būtų kilusi grėsmė objekto ir atliktų darbų saugumui? Ar papildomas tunelio drenažas buvo reikalingas, siekiant išsaugoti atliktų darbų rezultatą?
  3. Ar pagal parengtą techninį projektą buvo galima iš anksto numatyti papildomų darbų – lauko nuotekų tinklų „gesinimo šulinio“ įrengimo poreikį? Ar neįrengus lauko nuotekų tinklų „gesinimo šulinio“ būtų kilusi grėsmė objekto ir atliktų darbų saugumui? Ar lauko nuotekų tinklų „gesinimo šulinio“ įrengimas buvo reikalingas, siekiant išsaugoti atliktų darbų rezultatą?
  4. Ar pagal parengtą techninį projektą buvo galima iš anksto numatyti papildomų darbų – lietaus nuvedimo nuo garažų įrengimo poreikį? Ar neįrengus lietaus nuvedimo nuo garažų būtų kilusi grėsmė objekto ir atliktų darbų saugumui? Ar lietaus nuvedimo nuo garažų įrengimas buvo reikalingas, siekiant išsaugoti atliktų darbų rezultatą?
  5. Ar pagal parengtą techninį projektą buvo galima iš anksto numatyti papildomų darbų – lietaus vandens surinkimo trapų įrengimo poreikį? Ar neįrengus lietaus vandens surinkimo trapų būtų kilusi grėsmė objekto ir atliktų darbų saugumui? Ar lietaus vandens surinkimo trapų įrengimas buvo reikalingas, siekiant išsaugoti atliktų darbų rezultatą?
  6. Ar pagal parengtą techninį projektą buvo galima iš anksto numatyti papildomų žemės darbų poreikį? Ar jų neatlikus būtų neįgyvendinti techninio projekto sprendiniai ir, ar jie buvo reikalingi, siekiant išsaugoti atliktų darbų rezultatą?
  7. Ar buvo techninės ar kitos aplinkybės, sąlygojusios poreikį keisti pėsčiųjų tiltelio sprendinius? Jeigu taip, kokios? Ar neatlikus pėsčiųjų tiltelio įrengimo darbų pagal pakeistus sprendinius būtų neįgyvendinti techninio projekto sprendiniai?
  8. Ar pagal techninio projekto „A“ ir „B“ laidas buvo galima iš anksto numatyti papildomų darbų – tunelio pamatų stiprinimo poreikį? Ar neatlikus tunelio pamatų stiprinimo darbų pagal techninio projekto „C“ laidą būtų kilusi grėsmė objekto ir atliktų darbų saugumui? Ar tunelio pamatų stiprinimas buvo reikalingas, siekiant išsaugoti atliktų darbų rezultatą?
  9. Ar neatlikus 2015-09-16 avarijos likvidavimo darbų būtų kilusi grėsmė objekto ir atliktų darbų saugumui? Ar 2015-09-16 avarijos likvidavimo darbai buvo reikalingi, siekiant išsaugoti atliktų darbų rezultatą?