doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto apylinkės teismas

Ojektas: Vėdinimo ir BMS sistema verslo centre

Klausimai:

 1.  Ar UAB „Cxx“ pagal Sutartį Nr. 13-RS-0036 vykdyti darbai yra atlikti tinkamai, ar jie atitinka projektą, sutarties ir teisės aktų reikalavimus?
 2. Ar UAB „Cxx“ pagal Sutartį Nr. 13-RS-0049 vykdyti darbai yra atlikti tinkamai, ar jie atitinka projektą, sutarties ir teisės aktų reikalavimus?
 3. Ar visi prie 2014-03-07 UAB „Pxx“ rašto pridėtuose prieduose „Trūkumų, neįvykdytų darbų sąrašas“, „Senos pastabos“ ir „Papildomos pastabos“ nurodyti darbai patenka į Sutarties Nr. 13-RS-0036 ir Sutarties Nr. 13-RS-0049 objektą?
 4. Ar prie 2014-03-07 UAB „Pxx“ rašto pridėtuose prieduose „Trūkumų, neįvykdytų darbų sąrašas“, „Senos pastabos“ ir „Papildomos pastabos“ nurodyti pagal Sutartį Nr. 13-RS-0036 ir Sutartį Nr. 13-RS-0049 atliktų darbų trūkumai egzistuoja? Jei taip, ar šie trūkumai yra darbo defektas (nekokybiškas darbas), ar eksploatavimo metu atsiradęs pažeidimas?
 5. Jeigu būtų nustatyti UAB „Cxx“ pagal Sutartį Nr. 13-RS-0036 bei Sutartį Nr. 13-RS-0049 atliktų darbų trūkumai, kokia yra blogai atliktų darbų vertė skaičiuojant sutartyse numatytomis kainomis?
 6. Jei darbai atlikti nekokybiškai, tai kokius darbus reikės atlikti siekiant pašalinti atliktų darbų trūkumus/defektus ir kokia šių trūkumų/defektų šalinimo kaina, skaičiuojant vidutinėmis rinkos kainomis?
 7. Ar pagal Sutartį Nr. 13-RS-0036 perduotose dokumentuose (2014-09-09 UAB „Cxx“ paaiškinimų priedas Nr. 5) yra visa reikalinga AHU-6 sistemos išpildomoji dokumentacija?
 8. Ar pagal Sutartį Nr. 13-RS-0049 perduotoje dokumentacijoje yra koreguotas automatikos projektas sutarties priede Nr. 1 5-8 punktuose nurodytiems darbams, ar yra automatikos skydų schemos sutarties priede Nr. 1 16-21 punktuose nurodytiems darbams?
 9. Ar pagal Sutartį Nr. 13-RS-0036 atliekamų darbų projekte buvo numatyta izoliuoti šviežio oro filtrą? Ar toks šviežio oro filtro izoliavimas yra įmanomas ir būtinas tinkamam AHU-6 sistemos veikimui?
 10. Ar 2014-01-10 el. laiške nurodyti programavimo darbai pagal jame pateiktus algoritmus patenka į Sutarties Nr. 13-RS-0049 objektą, ar tai yra papildomi darbai?
 11. Ar prie 2014-03-07 UAB „Pxx“ rašto pridėtame priede „Senos pastabos“ 19 punkte nurodyti programavimo darbai buvo numatyti Sutartyje Nr. 13-RS-0049, ar tai yra papildomas darbas?
 12. Ar prie 2014-03-07 UAB „Pxx“ rašto pridėtame priede „Papildomos pastabos“ 2, 3, 10 ir 15 punktuose nurodyti darbai patenka į Sutarties Nr. 13-RS-0036 bei Sutarties Nr. 13-RS-0049 objektą? Jeigu taip, ar šie defektai yra pašalinti?