doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Lietuvos apeliacinis teismas

Ojektas: Visuomeninio pastato statybos darbai

Klausimai:

  1.  Ar ieškinyje nurodomi metalo konstrukcijų statybos darbai; arenos santvarų montavimo darbai; fasado metalo elementų montavimo darbai; metalo įdėtinių detalių montavimo darbai; aptarnavimo tiltelių metalo montavimo darbai; parapetų tvirtinimo darbai; gelžbetoninių konstrukcijų montavimo darbai; dažymo ir laiptų pakopų išlyginimo darbai; įėjimo stogelių betonavimo darbai yra numatyti Techninio projekto papildyme (laida D)? Jei taip, tai pagal kokius dokumentus?
  2. Ar ieškinyje nurodomi metalo konstrukcijų statybos darbai; arenos santvarų montavimo darbai; fasado metalo elementų montavimo darbai; metalo įdėtinių detalių montavimo darbai; aptarnavimo tiltelių metalo montavimo darbai; parapetų tvirtinimo darbai; gelžbetoninių konstrukcijų montavimo darbai; dažymo ir laiptų pakopų išlyginimo darbai; įėjimo stogelių betonavimo darbai yra papildomi darbai ar numatyti vietoje kitų, ankstesniuose projektiniuose dokumentuose buvusių darbų?
  3. Ar ieškinyje nurodomi metalo konstrukcijų statybos darbai; arenos santvarų montavimo darbai; fasado metalo elementų montavimo darbai; metalo įdėtinių detalių montavimo darbai; aptarnavimo tiltelių metalo montavimo darbai; parapetų tvirtinimo darbai; gelžbetoninių konstrukcijų montavimo darbai; dažymo ir laiptų pakopų išlyginimo darbai; įėjimo stogelių betonavimo darbai buvo atlikti? Jei atlikti, kada tai buvo padaryta?
  4. Kaip ieškinyje nurodomų metalo konstrukcijų statybos darbų; arenos santvarų montavimo darbų; fasado metalo elementų montavimo darbų; metalo įdėtinių detalių montavimo darbų; aptarnavimo tiltelių metalo montavimo darbų; parapetų tvirtinimo darbų; gelžbetoninių konstrukcijų montavimo darbų; dažymo ir laiptų pakopų išlyginimo darbų; įėjimo stogelių betonavimo darbų atvaizdavimas sąmatose ir projektinėje dokumentacijoje bei jų atlikimas pakeitė sutartimi sulygtų darbų kainą?
  5. Ar, kaip įrašyta 2010 m. liepos 1 d. pasitarimo protokole Nr. 26 (bylos t. 1, b. l. 181), iki 2010.07.01 buvo pateikti tikslūs gelžbetoninių konstrukcijų kiekio ir kainų pasikeitimo paskaičiavimai. Jei pateikti, ar jie įtraukti į sąmatas, darbo projektą?