doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus apygardos teismas

Ojektas: Mokyklos rekonstrukcijos darbai

Klausimai:

  1. Kiek pagal byloje pateiktus atliktų darbų aktus (t. I, b.l. 172-245) BUAB „Sxx“ faktiškai aktavo atliktų darbų naujajame – jungiamajame korpuse (įvertinant kiekvieną poziciją pagal RUAB „Kxx“ suvestinę t. I, b.l. 48-49)?
  2.  Kiek pagal byloje pateiktą projektą (t. I, b.l. 34-46) ir jame pažymėtus BUAB „Sxx“ faktiškai vykdytus turėjo būti faktiškai atlikta darbų naujame jungiamajame korpuse (įvertinant kiekvieną poziciją pagal RUAB „Kxx“ suvestinę t. I, b.l. 48-49)?
  3. Įvertinus atsakymus į pirmąjį ir antrąjį klausimus, ar BUAB „Sxx“ aktavo daugiau darbų nei jų turėjo faktiškai atlikti pagal projektą? Jei taip, tai kokius konkrečiai darbus aktavo daugiau nei numatyta projekte, kokia apimtimi (kiekiais) ir pinigine (vertine) išraiška?
  4. Ar devintajame bylos lape (t. I) nurodyti defektai (eilutės Nr. 2-5, 7-8, 10-13, 16, 18-25) yra BUAB „Sxx“ atliktų darbų defektai, įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus apie BUAB „Sxx“ atliktus darbus (t. I, b.l. 34-60, 73-144, 172-245). Jei taip, tai kokia yra šių defektų pašalinimo kaina?
  5. Ar devintajame bylos lape (t. I) neatlikti (nebaigti) darbai (eilutės Nr. 1, 6, 9, 14-15, 17, 26-28) yra darbai, kuriuos turėjo atlikti BUAB „Sxx“, įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus apie BUAB „Sxx“ vykdytus darbus (t. I, b.l. 34-60, 73-144, 172-245). Jei taip, tai kokia yra šių neatliktų darbų pilno atlikimo (pabaigimo) kaina?
  6. Kokius statybos (rangos) darbus ir kokiomis apimtimis (nurodant tikslius atliktų darbų pavadinimus ir kiekius) objekte „Vxx mokyklos rekonstrukcija“, adresu Gxx g. 23, Vilnius, atliko subrangovas UAB „Sxx“?
  7. Kokius statybos rangos darbus, nurodant atliktus darbus ir jų kiekį, sprendžiant iš byloje esančių bei teismo eksperto papildomu prašymu (jei toks prašymas bus teikiamas) pateiktų statybos objekto „Vxx mokyklos rekonstrukcija“ statybos procesą dokumentuojančių dokumentų, privalėjo atlikti BUAB „Sxx“ vykdydama 2013 m. sausio 2 d. subrangos sutartį Nr. SK2013/0002?
  8. Kokius statybos rangos darbus, nurodant atliktus darbus ir jų kiekį, sprendžiant iš byloje esančių bei teismo eksperto papildomu prašymu (jei toks prašymas bus teikiamas) pateiktų statybos objekto „Vxx mokyklos rekonstrukcija“ statybos procesą dokumentuojančių dokumentų, faktiškai atliko BUAB „Sxx“ vykdydama 2013 m. sausio 2 d. subrangos sutartį Nr. SK2013/0002?