doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Kauno apygardos teismas

Ojektas: Ežero aplinkos tvarkymas

Klausimai:

  1. Kokios techninės ar kitos aplinkybės sąlygojo akte Nr. 13 (objektas: Dxx ežero aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai. Papildomi darbai – keičiami darbai) nurodytų papildomų darbų atlikimą? Ar jų neatlikus būtų neįgyvendinti techninio projekto sprendiniai ir ar jie buvo būtini išsaugoti  atliktų darbų rezultatą?
  2.  Ar 2014 m. gruodžio mėn. atliktų darbų akto Nr. 11 (objektas: Dxx ežero aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai) ir 2015 m. kovo mėn. atliktų darbų akto Nr. 12 (objektas: Dxx ežero aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai) 10.2 punktuose nurodyti darbai, vertinant jų kiekį ir kokybę, atlikti pagal techninio projekto sprendinius?
  3. Ar dėl 2015 m. kovo mėn. atliktų darbų akte Nr. 13 nurodytų atliktų darbų ieškovės pasirinkti sprendiniai dėl drenažo ir pralaidos buvo ekonomiškai naudingi? Jeigu buvo ekonomiškai nenaudingi, tai kokia apimtimi dėl to padidėjo atliktų darbų kaina?
  4. Ar galima nustatyti, kada faktiškai buvo atlikti darbai, ieškovės nurodyti atliktų darbų aktuose Nr. 12 ir Nr. 13?
  5. Ar galima nustatyti, kad nuo 2013-11-28 iki 2014-10-07 buvo objektyvių techninių ar kitų kliūčių (priežasčių), trukdančių rangovui vykdyti darbus pagal tarp ieškovės ir atsakovės pasirašytą 2012-11-07 Statybos rangos sutartį Nr. SR-1480 ir jos prieduose numatytą grafiką? Kurios iš šalių ir kokie veiksmai (neveikimas) buvo to priežastimi?
  6. Ar techninio projekto „Dxx ežero aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai“ sprendiniai atitinka normatyvinius statybos dokumentų reikalavimus ir ar visi privalomi techniniai sprendiniai jame numatyti? Jeigu ne, tai kokių veiksmų ir kuri iš šalių neatliko, vykdydamos 2012-11-07 Statybos rangos sutartį Nr. SR-1480?