doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus apygardos teismas

Ojektas: Technologinių vamzdynų rekonstravimas

Klausimai:

 1.      Ar Ieškovo 2013-09-23 lokalinėje sąmatoje „10 INŽINERINIAI TINKLAI (Papildomi darbai, nauji įkainiai)“ nurodyti medžiagos ir/ar darbai:

a.       buvo ar nebuvo nurodyti TNT talpyklų parko rekonstrukcijos techninio projekto (toliau – Techninis projektas) sąnaudų žiniaraštyje 11050-27-TP-VN.SŽ-1C?

b.      buvo ar nebuvo nurodyti kituose Techninio projekto dokumentuose. Jei darbai buvo nurodyti – ar Techniniame projekte yra aiškios nuorodos, kokiais kitais nei sąnaudų žiniaraščiai dokumentais remiantis yra apskaičiuojamas šių darbų kiekis?

c.       ar pagal viešojo pirkimo konkursui pateiktą techninę dokumentaciją buvo galimybė pasiūlymo teikimo metu nustatyti šiuos darbus ir apskaičiuoti jų kiekį?

d.      ar be šių darbų atlikimo buvo galimas tinkamas objekto statybos darbų užbaigimas?

2.      Ar Ieškovo 2013-09-23 lokalinėje sąmatoje „6 TECHNOLOGINIAI VAMZDYNAI (Papildomi darbai pagal sutarties įkainius)“ nurodyti medžiagos ir/ar darbai:

a.       buvo ar nebuvo nurodyti TNT talpyklų parko rekonstrukcijos techninio projekto sąnaudų žiniaraštyje 11050-27,12-TP-T.Ž-1?

b.      buvo ar nebuvo nurodyti kituose Techninio projekto dokumentuose. Jei darbai buvo nurodyti – ar Techniniame projekte yra aiškios nuorodos, kokiais kitais nei sąnaudų žiniaraščiai dokumentais remiantis yra apskaičiuojamas šių darbų kiekis?

c.       ar pagal viešojo pirkimo konkursui pateiktą techninę dokumentaciją buvo galimybė pasiūlymo teikimo metu nustatyti šiuos darbus ir apskaičiuoti jų kiekį?

d.      ar be šių darbų atlikimo buvo galimas tinkamas objekto statybos darbų užbaigimas?

3.      Ar Ieškovo 2013-09-23 lokalinėje sąmatoje „9 INŽINERINIAI TINKLAI (Papildomi darbai pagal sutarties įkainius)“ nurodyti medžiagos ir/ar darbai:

a.       buvo ar nebuvo nurodyti TNT talpyklų parko rekonstrukcijos techninio projekto sąnaudų žiniaraštyje 11050-27-TP-VN.SŽ-1C?

b.      buvo ar nebuvo nurodyti kituose Techninio projekto dokumentuose. Jei darbai buvo nurodyti – ar Techniniame projekte yra aiškios nuorodos, kokiais kitais nei sąnaudų žiniaraščiai dokumentais remiantis yra apskaičiuojamas šių darbų kiekis?

c.       ar pagal viešojo pirkimo konkursui pateiktą techninę dokumentaciją buvo galimybė pasiūlymo teikimo metu nustatyti šiuos darbus ir apskaičiuoti jų kiekį?

d.      ar be šių darbų atlikimo buvo galimas tinkamas objekto statybos darbų užbaigimas?

4.      Ar Ieškovo 2013-09-23 lokalinėje sąmatoje „8 TECHNOLOGINIAI VAMZDYNAI (Papildomi darbai, nauji darbai)“ nurodyti medžiagos ir/ar darbai:

a.       buvo ar nebuvo nurodyti TNT talpyklų parko rekonstrukcijos techninio projekto sąnaudų žiniaraštyje 11050-27,12-TP-T.Ž-1?

b.      buvo ar nebuvo nurodyti kituose Techninio projekto dokumentuose. Jei darbai buvo nurodyti – ar Techniniame projekte yra aiškios nuorodos, kokiais kitais nei sąnaudų žiniaraščiai dokumentais remiantis yra apskaičiuojamas šių darbų kiekis?

c.       ar pagal viešojo pirkimo konkursui pateiktą techninę dokumentaciją buvo galimybė pasiūlymo teikimo metu nustatyti šiuos darbus ir apskaičiuoti jų kiekį?

d.      ar be šių darbų atlikimo buvo galimas tinkamas objekto statybos darbų užbaigimas?

5.      Ar Ieškovo Techninio ir darbo projekto flanšų skirtumų lentelėje nurodytos medžiagos ar darbai:

a.       buvo ar nebuvo nurodyti TNT talpyklų parko rekonstrukcijos techninio projekto sąnaudų žiniaraščiuose?

b.      buvo ar nebuvo nurodyti kituose Techninio projekto dokumentuose. Jei darbai buvo nurodyti – ar Techniniame projekte yra aiškios nuorodos, kokiais kitais nei sąnaudų žiniaraščiai dokumentais remiantis yra apskaičiuojamas šių darbų kiekis?

c.       ar pagal viešojo pirkimo konkursui pateiktą techninę dokumentaciją buvo galimybė pasiūlymo teikimo metu nustatyti šiuos darbus ir apskaičiuoti jų kiekį?

d.      ar be šių darbų atlikimo buvo galimas tinkamas objekto statybos darbų užbaigimas?

6.      Ar Ieškovo 2013-09-23 lokalinėje sąmatoje „1 STATINIO KONSTRUKCIJOS, TNP REZERVUARAS T-27-5103,5104 (Papildomi darbai pagal sutarties įkainius)“ nurodytos dažymo medžiagos ir/ar darbai:

a.       buvo ar nebuvo nurodyti TNT talpyklų parko rekonstrukcijos techninio projekto sąnaudų žiniaraščiuose?

b.      buvo ar nebuvo nurodyti kituose Techninio projekto dokumentuose. Jei darbai buvo nurodyti – ar Techniniame projekte yra aiškios nuorodos, kokiais kitais nei sąnaudų žiniaraščiai dokumentais remiantis yra apskaičiuojamas šių darbų kiekis?

c.       ar pagal viešojo pirkimo konkursui pateiktą techninę dokumentaciją buvo galimybė pasiūlymo teikimo metu nustatyti šiuos darbus ir apskaičiuoti jų kiekį?

d.      ar be šių darbų atlikimo buvo galimas tinkamas objekto statybos darbų užbaigimas?

7.      Kokio tipo talpyklų pontonas buvo numatytas viešojo pirkimo konkursui pateiktoje techninėje dokumentacijoje?

8.      Kas yra laikoma nukrypimais nuo techninio projekto rengiant darbo projektą? Ar TNT talpyklų parko rekonstrukcijos darbo projektas (toliau – Darbo projektas) atitinka viešojo pirkimo konkursui pateiktą Techninį projektą. Ar, atsižvelgiant į 2013-01-24 gamybinio pasitarimo protokolo 1.9. punkte užfiksuotą Atsakovo reikalavimą „Darbo projektą rengti kaip reikalauja eksploatacinės ir techninės sąlygos, pažymint nukrypimus, nuo techninio projekto“, Darbo projekte yra pažymėta nukrypimų nuo Techninio projekto?

9.      Ar rangovas, realizuodamas Techninį projektą ir Techninę užduotį, kad būtų pasiekti Techniniame projekte ir Techninėje užduotyje numatyti tikslai, laikantis ir įvykdant visus su tuo susijusius privalomuosius teisės aktų reikalavimus, galėjo pasirinkti kitokius techninius sprendinius nei kad Papildomi darbai?