doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Kauno apygardos administracinis teismas

Ojektas: Sklypo formavimas, želdynai

Klausimai:

  1. Ar Ginčo teritorija (jos dalis) gali būti suformuota kaip atskiras žemės sklypas nuosavybės teisių atkūrimui? Jei taip, grafiškai nurodyti konkrečią jo vietą, plotą, ribas. Jei ne, nurodyti negalimumo suformuoti žemės sklypo nuosavybės teisių atkūrimui priežastis.
  2. Ar suformavus žemės sklypą nuosavybės atkūrimui, būtų pažeistos priklausomųjų želdynų normos (plotai) UAB „Mxx“ pagal nuomos sutartį naudojamame 52672 kv.m. žemės sklype? Ar jos yra privalomos ir turi būti taikomos konkrečiu atveju?
  3. Ar Ginčo teritorijai yra konkretus visuomenės poreikis, jei taip, kuo jis pasireiškia?
  4. Ar IĮ „Vxx“ parengtame plane (I t., b.l. 103) nurodyta 3555 kv.m. teritorija, kuri pažymėta kaip laisva neužstatyta žemė (toliau – ir Ginčo teritorija), yra reikalinga UAB „Mxx“ nuosavybės teise priklausančių pastatų, statinių ar įrenginių eksploatavimui, viešajame registre įregistruotų Nr. xxxx (II t., b.l. 160-175), esančių valstybės nuomojamame 5,2672 ha žemės sklype (registro Nr. yyyy, unikalus Nr. zzzz) (žr. Nuomos byla)? Jei taip, nurodyti:
    • kurių konkrečiai pastatų, statinių ar įrenginių eksploatavimui reikalinga Ginčo teritorija (jos dalis)?
    • koks Ginčo teritorijos (jos dalies) plotas konkrečiai reikalingas minėtų statinių eksploatavimui pagal Nekilnojamojo turto registre nurodytą jų paskirtį?