doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Šiaulių apygardos teismas

Ojektas: Statybos darbų vėlavimas

Klausimai:

  1. Ar rangovo UAB „Mxx“ nurodomi Techninio projekto trūkumai galėjo įtakoti vykdomų darbų terminų laikymąsi ir jei taip, kokie trūkumai ir kiek laiko įtakojo darbų atlikimą? Ar rangovas tinkamai apie Techninio projekto trūkumus informavo užsakovą?
  2. Ar rangovo UAB „Mxx“ atliktų darbų aktuose nurodyti statybos darbai atlikti nenukrypstant nuo Rangos sutarties sąlygų, projekto?
  3. Ar rangovas UAB „Mxx“ tinkamai nurodė užsakovui Darbo projekto sprendinius, kurie neatitinka Techninio projekto ir dėl kurių atlikimo turėjo būti gautas VšĮ Lxx sutikimas?
  4. Ar užsakovas turėjo paruošti Techninio projekto keitimui reikalingą projektavimo užduotį, be rangovo UAB „Mxx“ pagalbos ir bendradarbiavimo?
  5. Ar rangovui UAB „Mxx“ rengiant visą Darbo projektą, o ne atskiras jo dalis, Rangovo nurodomi Techninio projekto trūkumai galėjo paaiškėti anksčiau?
  6. Ar UAB „Mxx“ atliktų darbų rezultatas yra tinkamas naudoti pagal paskirtį, neatlikus visų numatytų pagal Rangos sutartį darbų? Jei ne, tai kokia netinkamų naudoti pagal paskirtį darbų vertė?
  7. Ar rangovo UAB „Mxx“ atliktų darbų aktuose nurodyti statybos darbai ir darbų/medžiagų kiekiai yra užfiksuoti statybos darbų žurnale, kaip atlikti rangovo (ir/ar jo subrangovų)?