doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Šiaulių apygardos teismas

Ojektas: Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba

Klausimai:

 1. Ar ieškovo UAB „Txx“ surašytuose atliktų darbų aktuose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 yra atlikti juose nurodyti darbai, kuriuos ieškovas atliko pagal 2012-03-28 subrangos sutartį Nr. 12-03-08, ar šiuose atliktų darbų aktuose yra teisingai nurodyti atliktų darbų kiekiai?
 2. Ar visi ieškovo UAB „Txx“ atlikti darbai, kurie nurodyti atliktų darbų aktuose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 yra atlikti tinkamai ir kokybiškai bei laikantis projektinės dokumentacijos?
 3. Kokie ieškovo UAB „Txx“ darbai yra atlikti netinkamai ir nekokybiškai, ir kokia jų vertė?
 4. Kokia yra ieškovo UAB „Txx“ tinkamai ir kokybiškai atliktų darbų vertė?
 5. Kokius UAB „Txx“ atliktų darbų defektus ir trūkumus šiame statybos objekte savo lėšomis (pati ir samdant subrangovus) ištaisė RUAB „Žxx“ ir kokia šių atliktų darbų vertė?
 6. Kokius UAB „Txx“ atliktų darbų defektus ir trūkumus reikėjo ištaisyti RUAB „Žxx“, kad objektas būtų pripažintas tinkamu naudoti ir kokia jų vertė?
 7. Ar UAB „Txx“ 2012-07-27 atliktų darbų akte Nr. 1, 2012-09-02 atliktų darbų akte Nr. 2, 2012-11-14 atliktų darbų akte Nr. 3 nurodyti UAB „Txx“ atlikti statybos darbai atlikti kokybiškai ir atitinka normatyvinius statybos dokumentų reikalavimus?
 8. Ar UAB „Txx“ atliko visus statybos rangos darbus, nurodytus vienašališkai surašytame ir RUAB „Žxx“ nepasirašytame 2013-04-08 atliktų darbų akte Nr. 4, ir ar šie darbai atlikti kokybiškai ir atitinka normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus?
 9. Jeigu darbai ar dalis darbų atliktų darbų priėmimo aktuose atlikti nekokybiškai ir neatitinka normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, tai kokie tai darbai ir jų apimtis, išvardinant atskirai pagal kiekvieną aktą?
 10. Ar nustatyti nukrypimai nuo normatyvinių statybos dokumentų (jeigu tokie buvo nustatyti) turėjo esminę įtaką objekto kokybei ir dėl to objekto nebuvo galima priduoti eksploatuoti, ar šiuos nukrypimus buvo būtina pašalinti?
 11. Ar nustatyti nukrypimai nuo normatyvinių statybos dokumentų (jeigu tokie bus nustatyti) galėjo būti pastebėti darbų priėmimo metu, t.y., ar šie trūkumai yra paslėpti ir galėjo būti nustatyti tik atlikus kontrolinius bandymus?
 12. Ar RUAB „Žxx“ turėjo galimybę priimti ir tinkamai įvertinti atliktų darbų kokybę ieškovui UAB „Txx“ nepateikus tinkamų topografinių nuotraukų, neatlikus TV diagnostikos ir vamzdynų hidraulinių bandymų?
 13. Ar statybos darbų žurnaluose, kuriuos vykdydamas subrangos sutartį Nr. 12-03-08 pildė ieškovas UAB „Txx“, užfiksuoti objekte „Vandentvarkos ūkio plėtra Uxx, Uxx nuotekų valyklos statyba“ atlikti statybos darbai bei atliktų darbų aktuose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 nurodyti darbai, atitiko šių statybos darbų atlikimo metu esamai projektinei dokumentacijai, patvirtintai techninio prižiūrėtojo žyma „Pritariu statyti“?
 14. Jeigu ieškovo UAB „Txx“ statybos darbų žurnaluose ir atliktų darbų aktuose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 nurodyti statybos darbai neatitiko šių statybos darbų atlikimo metu esamai projektinei dokumentacijai, patvirtintai techninio prižiūrėtojo žyma „Pritariu statyti“ – ar ši neatitiktis vertinama kaip taisytinas darbų trūkumas ar kaip netinkamai atliktas darbų rezultatas, t.y. reikalaujantis darbą atlikti iš naujo, nekeičiant projektinės dokumentacijos?