doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus rajono apylinkės teismas

Ojektas: Vienbučio gyvenamojo namo statybos darbai

Klausimai:

  1. Ar pastato išorės darbai  – fasado sienų ir cokolio apšiltinimas, tinkavimas – atlikti tinkamai ir kokybiškai, laikantis teisės norminių aktų bei įprastai tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų? Ar šioje išorinėje fasadinėje namo dalyje yra kokie nors statybos defektai, jeigu taip – kokie tai defektai, dėl kokių priežasčių  (netinkamai atliktų išorės darbų, mechaninio poveikio, vėlesnio trinkelių aplink namą klojimo, aplinkotvarkos darbų, atmosferos poveikio ar/ir kitų) jie atsirado (galėjo atsirasti, nurodant labiausiai tikėtina jų atsiradimo priežastį)? Kada nustatyti defektai atsirado (galėjo atsirasti/išryškėti)? Ar nustatyti defektai laikytini paslėptais trūkumais, kurie iš jų? Kokia yra nustatytų defektų pašalinimo kaina?
  2. Ar fasado defektas prie įėjimo į namą, užfiksuotas UAB „Pxx” 2014-08-11 Statinio apžiūros akte Nr. 08-11 bei jame esančioje pirmoje nuotraukoje savo pobūdžiu skiriasi nuo kitose fasado vietose esančių defektų (jeigu tokie apskritai yra), kuo skiriasi, dėl kokių priežasčių jis atsirado (galėjo atsirasti, nurodant labiausiai tikėtiną priežastį)?
  3. Ar namo nuogrindos turi „sėdimo“ požymių, jeigu taip – dėl ko jis atsirado (galėjo atsirasti, nurodant labiausiai tikėtiną priežastį)? Ar tinkamai, laikantis teisės norminių aktų it įprastai tokios rūšies objektams keliamų reikalavimų, įrengtos nuogrindos  apskritai gali  „sėsti” bėgant laikui, dėl kokių priežasčių?
  4. Ar pastato lietaus nuvedimo sistema – tokia, kokia yra užfiksuota UAB „Pxx“ 2014-08-11 Statinio apžiūros akte Nr. 08-11 bei jame esančiose nuotraukose yra įrengta tinkamai, laikantis teisės aktų ir įprastai tokiai sistemai keliamų reikalavimų? Jeigu ne, kokie yra jos defektai? Ar turėjo (galėjo turėti) netinkamos lietaus nuleidimo sistemos buvimas įtakos nustatytiems pastato išorės sienų ir cokolio defektams atsirasti, kokios, kuo ji pasireiškė?
  5. Ar mūrlotai pastate įrengti tinkamai, laikantis teisės aktų ir įprastai keliamų reikalavimų? Jeigu ne, ar turėjo (galėjo turėti) netinkamas murlotų įrengimas įtakos nustatytiems pastato išorės sienų ir cokolio defektams atsirasti, kokios, kuo ji pasireiškė?
  6. Ar pastato stogo dangos įrengimo/klojimo darbai atlikti tinkamai ir kokybiškai, laikantis teisės norminių aktų bei įprastai tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų? Ar ant pastato stogo yra kokie nors statybos defektai, jeigu taip – kokie defektai, dėl kokių priežasčių (netinkamai atliktų stogo įrengimo darbų, mechaninio poveikio, pvz., vaikščiojimo po stogą, atmosferos poveikio ar/ir kitų) jie atsirado (galėjo atsirasti, nurodant labiausiai tikėtiną atsiradimo priežastį? Ar stogo antstatas atitrūkęs nuo fasadinės dalies, jeigu taip – dėl kokių priežasčių taip yra? Ar stogo danga „banguota“, „susiraukšlėjusi“, ar skarda (įskaitant prie stoglangių) tinkamai sumontuota? Ar per taip įrengtą stogo dangą lietaus vanduo patenka/ gali patekti į pastato vidų? Ar stogo pakalimai sukalti tinkamai ir kokybiškai, laikantis teisės norminių aktų bei įprastai tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų? Ar stogo pakalimas atplyšęs, jeigu taip – dėl kokių priežasčių taip atsitiko (galėjo atsitikti, nurodant labiausiai tikėtina priežastį)? Ar nustatyti stogo defektai laikytini paslėptais trūkumais, kurie iš jų? Kokia yra nustatytų defektų pašalinimo kaina?
  7. Ar tokia stogo danga, kokia yra pastate, privalo atlaikyti žmogaus svorį, ar galima po ją vaikščioti (pvz., siekiant sumontuoti TV anteną, išvalyti kaminą)?
  8. Ar pastato vidaus (pertvaros) pastatytos tinkamai, kokybiškai, laikantis teisės norminių aktų bei įprastai tokios rūšies darbams keliamų reikalavimų? Ar vidaus atitvaros turi kokių nors statybos defektų, jeigu taip – kokie tai defektai, dėl kokių priežasčių jie atsirado (galėjo atsirasti, nurodant labiausiai tikėtiną jų atsiradimo priežastį)? Kada nustatyti defektai atsirado (galėjo atsirasti/išryškėti)? Ar nustatyti defektai laikytini paslėptais trūkumais, kurie iš jų? Kokia yra nustatytų defektų pašalinimo kaina?