doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Klaipėdos miesto apylinkės teismas

Ojektas: Visuomeninės paskirties pastato rekonstravimas

Klausimai:

  1. Kokiai statybos rūšiai priskirtini Klaipėdos xxx pastato (Pxx g. 10, Klaipėda) statybos darbai (statinio rekonstrukcijos darbai)?
  2. Ar egzistuoja atsakovo UAB „Kxx“ 2014-04-10 defektų akte Nr. 3 nurodytos aplinkybės (darbų defektai)? Jei taip, tai nurodyti kurios iš nurodytų aplinkybių reiškia statybos darbų defektą bei kokios yra konkrečios defektų atsiradimo priežastys?                                                                                                                                                       
  3. Jeigu nustatyti atsakovo UAB „Kxx“ 2014-04-10 defektų akte Nr. 3 nurodyti statybos darbų defektai, nurodyti kurie iš jų galėjo būti aptikti/nustatyti normaliai priimant atliktą darbą (akivaizdūs trūkumai)?
  4. Parengti nustatytų darbų defektų (išskyrus darbų defektus, kuriuos teismo ekspertas nurodys akivaizdžiais) pašalinimo darbų atlikimo detalų įkainojimą (sąmatą).