doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus apygardos teismas

Ojektas: Viešbučio pastato defektai

Klausimai:

  1. Kurie iš ieškinyje nurodytų 27 defektų egzistuoja / egzistavo (jeigu jau yra ištaisyti) objekte – „XXXX“ viešbutyje?
  2. Ar ieškinyje nurodyti defektai Nr. 4, 5, 9, 19, 22, 27 sutampa su civilinėje byloje Nr. xxxx nurodytais defektais, ir jei taip, su kuriais defektais sutampa?
  3. Jeigu ieškinyje nurodyti defektai egzistuoja, kada šie defektai galėjo atsirasti? Jei defektai atsirado iki 2012 m. lapkričio 8 d. (t.y. iki garantinio laikotarpio pradžios), kurie iš nurodytų defektų laikytini paslėptais defektais, o kurie defektai buvo akivaizdūs?
  4. Kokios priežastys/veiksniai lėmė ieškinyje nurodytų defektų atsiradimą?
  5. Kurio(-ių) iš subjektų (rangovas, projektuotojas, statinio statybos tech. prižiūrėtojas, statinio naudotojas, užsakovas) veiksmai sąlygojo ieškinyje nurodytų defektų atsiradimo priežastis ir kokia apimtimi?
  6. Kaip galima ištaisyti nustatytus ir teismo nutarties paskirti teismo ekspertizę dienai neištaisytus defektus ir kokia jų ištaisymo vidutinė rinkos kaina?
  7. Kokia yra defektų, kurie buvo pašalinti ieškovo lėšomis, ištaisymo vidutinė rinkos kaina?