doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus apygardos teismas

Ojektas: Signalizacijos ir praėjimo kontrolės sistema

Klausimai:

  1. Ar ieškovo UAB „Kxx“ atsakovui UAB „Ixx“ pateiktuose 2012 m. rugpjūčio mėn., rugsėjo mėn., lapkričio mėn., 2013 m. vasario mėn. bei 2013 m. balandžio mėn. atliktų darbų aktuose nurodyti darbai realiai yra atlikti?
  2. Ar XX prekybos paviljono B korpuso apsaugos signalizacija ir praėjimo kontrolės sistema funkcionuoja ir ar ją galima naudoti pagal tiesioginę jos paskirtį?
  3. Ar tarp UAB „Kxx“ ir UAB „Ixx“ 2012-07-03 pasirašytos statybos darbų rangos sutarties Nr. 12/07-03 priedas „Sąmata“ numato darbus ir medžiagas, skirtas XX prekybos paviljono B korpuso apsaugos signalizacijos ir praėjimo kontrolės sistemos apjungimui su to paties objekto A korpuso apsaugos signalizacijos ir praėjimo kontrolės sistema?
  4. Ar, vadovaujantis 2012-07-03 sudaryta Statybos darbų rangos sutartimi Nr. 12/07-03 ir jos priedais, projektine dokumentacija, teisės aktų reikalavimais, ieškovas UAB „Kxx“, atlikdamas apsaugos signalizacijos ir praėjimo kontrolės diegimo/įrengimo darbus XX prekybos paviljono B korpuse, turėjo darbus atlikti taip, kad to paties pastato A ir B korpusų apsaugos sistemos būtų suderintos ir veiktų kaip vieninga sistema, taip pat pasiekti, kad B korpuse esančių prekybinių patalpų nuomininkas galėtų savo nuomojamų prekybinių patalpų apsaugos sistemą įjungti ar išjungti iš bet kurių signalizacijos įjungimo ir išjungimo bazių, sumontuotų B korpuse?
  5. Ar ieškovas UAB „Kxx“, atlikdamas apsaugos signalizacijos ir praėjimo kontrolės diegimo/įrengimo darbus XX prekybos paviljono B korpuse pasiekė tai, kad to paties pastato A ir B korpusų apsaugos sistemos būtų suderintos ir veiktų kaip vieninga sistema, taip pat, kad B korpuse esančių prekybinių patalpų nuomininkas galėtų savo nuomojamų prekybinių patalpų apsaugos sistemą įjungti ar išjungti iš bet kurių signalizacijos įjungimo ir išjungimo bazių, sumontuotų B korpuse?
  6. Jeigu ekspertizės metu būtų nustatyta, kad ieškovas UAB „Kxx“, atlikdamas apsaugos signalizacijos ir praėjimo kontrolės diegimo/įrengimo darbus XX prekybos paviljono B korpuse nepasiekė, kad to paties pastato A ir B korpusų apsaugos sistemos būtų suderintos ir veiktų kaip vieninga sistema, taip pat, kad B korpuse esančių prekybinių patalpų nuomininkas galėtų savo nuomojamų prekybinių patalpų apsaugos sistemą įjungti ar išjungti iš bet kurių signalizacijos įjungimo ir išjungimo bazių, sumontuotų B korpuse, kokia būtų tokių darbų atlikimo kaina, įskaitant medžiagas, darbą bei visas kitas išlaidas?