doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Klaipėdos apygardos teismas

Ojektas: Pastato remonto darbai

Klausimai:

 1. Ar 2013-07-16 papildomai atliktų darbų aktuose Nr. 1 ir Nr. 2 (ieškinio priedas Nr. 13) nurodyti statybos darbai buvo įtraukti į 2013-02-05 tarp UAB „Kxx“ ir UAB „Exx“ statybos rangos sutartį ir sąmatą Nr. EN-13-02-05?
 2. Ar 2013-07-16 papildomai atliktų darbų aktuose Nr. 1 ir Nr. 2 (ieškinio priedas Nr. 13) užfiksuoti darbai yra realiai atlikti?
 3. Kokia 2013-07-16 papildomai atliktų darbų aktuose Nr. 1 ir Nr. 2 nurodytų ir realiai bei kokybiškai atliktų darbų vertė?
 4. Ar pastato parapeto skarda yra sumontuota tinkamai?
 5. Ar stogelis prie pagrindinio įėjimo yra įrengtas pagal darbo projektą ir kokybiškai?
 6. Ar pro stogelį prie pagrindinio įėjimo skverbiasi vanduo? Jei taip, kokia lietaus vandens prasiskverbimo pro stogelį priežastis?
 7. Ar prie papildomo susitarimo Nr. 1 pridėtoje lokalinėje sąmatoje S001 (ieškinio priedas Nr. 13) buvo numatyta ant stogelio prilydyti bituminę dangą? Ar būtų lietaus vanduo prasiskverbęs, jeigu ant stogelio būtų buvusi užlydyta hidroizoliacija (bituminė danga)?
 8. Ar ant stogelio prie pagrindinio įėjimo matomos geltonos dėmės? Jei taip, ar įmanoma jas pašalinti ir kokiu būdu?
 9. Ar ventiliacinių kaminėlių mūrijimas yra atliktas kokybiškai, pagal teisės aktų ir darbo projekto reikalavimus? Ar esami trūkumai galėtų būti vertinami kaip neužbaigti darbai, ar kaip defektai?
 10. Ar atlikti skardinimo darbai yra tinkami ir atitinka darbo projektą? Ar tai, kad defektavimo akto 6 p. matosi neuždengta mineralinė vata ir OSB plokštė, yra darbo defektai, ar neužbaigti darbai?
 11. Ar stogo dangos įspaudos, užfiksuotos defektavimo akto 8 p., pažeidė stogo dangos būklę ir kokios priemonės būtinos stogo dangai atstatyti?
 12. Ar stogo dangos dalis, užfiksuota defektavimo akto 9 p., yra sugadinta? Jei taip, kokie tai sugadinimai ir dėl ko jie atsiradę?
 13. Ar nuimta parapeto skarda, užfiksuota Akto 10 p., turėtų būti vertinama kaip darbo defektas ar kaip neužbaigtas darbas, kurį galima užbaigti? Ar tinkamai atlikti parapeto įrengimo darbai?
 14. Ar cokolio apšiltinimo darbai atlikti tinkamai?
 15. Ar vamzdžių (užfiksuotų akto 13 p.) pravedimai pro parapeto skardą yra tinkamai užsandarinti? Jei ne, ar tai yra darbo defektas, ar neužbaigtas darbas, kurį galima užbaigti?
 16. Ar akto 14 p. užfiksuoti grindų betonavimo ir deformacinių siūlių įrengimo darbai yra atlikti tinkamai, laikantis darbo projekto ir teisės aktų reikalavimų? Jei ne, ar tai yra darbo defektai, ar neužbaigti darbai, kuriuos galima užbaigti?
 17. Ar trinkelių grindinys prie pagrindinio įvažiavimo yra sugadintas ir negali būti naudojamas pagal paskirtį?
 18. Ar raudonos pėsčiųjų takų trinkelės yra aptaškytos betonu? Jei taip, ar trinkeles būtina keisti ir kiek?
 19. Ar tai, kad nėra sumontuotos ventiliacinės grotelės cokolinėje pastato dalyje (Darbų defektų fotonuotraukų 7 psl. 2 nuotrauka), yra darbo defektas ar neužbaigtas darbas?
 20. Kokioje statybos darbų stadijoje atliekami fasado valymo darbai?
 21. Ar tai, kad hidroizoliacinė danga nėra sulyginta iki karkaso (Darbų defektų fotonuotraukų 3 psl. 2 nuotrauka), yra UAB „Kxx“ darbo defektas ar neužbaigtas darbas?
 22. Dėl kokios priežasties buvo sulankstyta skardinė palangė, užfiksuota Darbų defektų fotonuotraukų 4 psl. 1 nuotraukoje, ir dėl kieno kaltės?
 23. Ar pastato šlaitinio stogo remonto darbų, užfiksuotų Darbų defektų fotonuotraukų 5 psl. 2 nuotraukoje ir 6 psl. 1 nuotraukoje, trūkumai turėtų būti vertinami kaip darbų defektai ar kaip neužbaigti darbai?
 24. Ar nesumontuota palangė, užfiksuota Darbų defektų fotonuotraukų 7 psl. 1 nuotraukoje, turėtų būti vertinama kaip darbo defektas ar kaip neužbaigtas darbas?
 25. Ar Darbų defektų fotonuotraukose 7 psl. 2 nuotraukoje užfiksuotas vamzdis yra įrengtas tinkamai, laikantis teisės aktų reikalavimų? Jei ne, ar tai turėtų būti vertinama kaip neužbaigtas darbas ar kaip darbo defektas?
 26. Jei 1-25 klausimuose nurodyti darbai yra atlikti nekokybiškai, tai kokia yra kiekvieno iš defektų pašalinimo kaina?
 27. Ar fasade sumontuotų langų ir durų keitimas galėjo sutrukdyti vykdyti fasado įrengimo darbus vietose, kuriose jie keičiami?
 28. Ar UAB „Kxx“ atliko papildomus darbus dėl difuzinės plėvelės klijavimo ant langų tarpų tarp sienų ir langų, ten kur prieš tai UAB „Kxx“ buvo sudėjusi apšiltinimo sluoksnį? Ar šie darbai galėjo turėti įtakos fasado įrengimo darbų trukmei?
 29. Ar UAB „Kxx“ atliko prieš tai kitų rangovų atliktų stogo įrengimo darbų defektų taisymo (parapetų/prieglaudų prie sienų perdarymo, sienų papildomo šiltinimo, kaminų permūrijimo ir naujų kepurių montavimo) darbus? Ar šie darbai galėjo turėti įtakos fasadų įrengimo darbų trukmei?
 30. Ar UAB „Kxx“ atliko įėjimo laiptų demontavimo, naujų laiptų įrengimo, stogelio įrengimo, terasos virš pagrindinio įėjimo į pastatą perdarymo, laiptinės prie pagrindinio įėjimo perdarymo darbus? Ar šie darbai galėjo turėti įtakos fasadų įrengimo darbų šiose zonose trukmei?
 31. Ar papildomai atliktų darbų aktuose Nr. 1 ir Nr. 2 (ieškinio priedas Nr. 13) nurodyti darbai galėjo turėti įtakos UAB „Kxx“ atliekamų fasado įrengimo darbų trukmei?
 32. Ar galima užbaigti lauko palangių montavimo darbus kol nėra suklijuota difuzinė plėvelė lango apačioje?
 33. Ar terasos įrengimo darbams atlikti buvo būtinos aiškios pagrindo ir bortelio altitudės, ar galima darbus vykdyti ir be jų?
 34. Jei 27-33 klausimuose nurodyti darbai turėjo įtakos pagal sutartį atliekamų darbų trukmei, tai kokiam terminui turėjo būti atidedamas darbų užbaigimas?
 35. Koks yra faktiškai UAB „Kxx“ sumontuotas pastato fasado plytelių kiekis? Ar atlikus fasado plytelių montavimo darbus turėjo likti nepanaudotų plytelių? Jei taip, tai koks kiekis ir kokia likučio vertė?