doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Šiaulių apygardos teismas

Ojektas: Katilinės statybos darbų vėlavimas

Klausimai:

 1. Ar UAB „Cxx“ pateiktas pirminis objekto projektas, pagal kurį buvo sudaryta 2013-10-28 rangos sutartis Nr. 20130524, paskaičiuota darbų atlikimo sąmata, bei suderinti darbų atlikimo terminai, darbo eigoje keitėsi? Ar atitinka galutinį projektą lyginant su atlikto darbo rezultatu?
 2. Jei projektas buvo keičiamas, tai kiek kartų? Ar dėl pakeitimų padidėjo darbo apimtys, pakilo darbų atlikimo kaina ar tai turėjo įtakos darbų atlikimo terminams? Jei pakeitimai turėjo įtakos darbų atlikimo trukmei, kiek konkrečiai minėti terminai padidėjo?
 3. Ar darbų atlikimo trukmei turėjo įtakos kitų subjektų vykdyti darbai, dėl ko ieškovas nebūtų galėjęs tam tikrą laiką vykdyti pagal sutartį numatytų darbų? Jei taip, tai kokių subjektų ir kokie darbai turėjo įtakos bei kokia apimtimi, įvertinant įtaką darbų atlikimo trukmei?
 4. Kas pagal statybos darbų atlikimo dokumentaciją parengė darbų frontą? Kada buvo pradėti ir baigti jo įrengimo darbai? Kokius darbus pagal projektą galėjo ieškovas atlikti neįrengus ar nebaigus įrengti darbų fronto?
 5. Ar dėl klimatinių sąlygų pagal projektą atlikimo metu buvo stabdomas darbų vykdymas? Jei buvo tokių faktų, kokie jie ir kiek įtakojo darbų atlikimo trukmę?
 6. Remiantis 2013-10-28 rangos sutartimi Nr. 20130524 ir kitais su sutarties vykdymu susijusiais dokumentais, kiek kalendorinių dienų buvo vėluojama atlikti statybos darbus pagal 2013-10-28 rangos sutartį Nr. 20130524, kokius konkrečiai ir dėl kokių priežasčių?
 7. Remiantis 2013-10-28 rangos sutartimi Nr. 20130524 ir įvertinus UAB „Txx“ atitikties deklaraciją (katilo priestato karkaso ryšiai ir rėmų metalo konstrukcijos) kartu su ją lydinčiais dokumentais (2013-12-18 deklaracija Nr. 131118; 2013-12-18 krovinio važtaraščiu Nr. 118; 2013-11-26 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 13/8833; 2013-11-25 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 2270; 2013-11-29 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 13/8944; 2013-12-16 panaudotų medžiagų deklaracija 13/9241; 2013-12-02 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 13/8974; 2013-12-30 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. DK2013.12.30; 2013-12-16 sąskaita) bei kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus, kiek kalendorinių dienų buvo vėluojama atlikti statybos darbus pagal 2013-10-28 rangos sutartį Nr. 20130524?
 8. Remiantis 2013-10-28 rangos sutartimi Nr. 20130524 ir įvertinus UAB „Txx“ atitikties deklaraciją (kuro sandėlio ir hidraulų patalpos metalo konstrukcijos) kartu su ją lydinčiais dokumentais (2014-01-10 deklaracija Nr. 140110; 2013-12-19 krovinio važtaraščiu Nr. 129; 2013-12-19 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 13/9241; 2013-12-16 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 13/8895; 2013-12-30 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. DK2013.12.30) bei kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus, kiek kalendorinių dienų buvo vėluojama atlikti statybos darbus pagal 2013-10-28 rangos sutartį Nr. 20130524?
 9. Remiantis 2013-10-28 rangos sutartimi Nr. 20130524 ir įvertinus UAB „Txx“ atitikties deklaraciją (katilo priestato ir esamos katilinės denginio metalo konstrukcijos) kartu su ją lydinčiais dokumentais (2014-01-02 deklaracija Nr. 140102; 2013-12-03 krovinio važtaraščiu Nr. 122; 2013-11-11 panaudotų medžiagų deklaracija Nr.13/8489; 2013-11-15 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 13/8616; 2013-12-04 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 13/8503; 2013-12-02 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 13/8974; 2013-12-30 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. DK2013.12.30) bei kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus, kiek kalendorinių dienų buvo vėluojama atlikti statybos darbus pagal 2013-10-28 rangos sutartį Nr. 20130524?
 10. Remiantis 2013-10-28 rangos sutartimi Nr. 20130524 ir įvertinus UAB „Txx“ atitikties deklaraciją (transporterio atraminio rėmo TAR-1 metalo konstrukcijos) kartu su ją lydinčiais dokumentais (2013-12-16 deklaracija Nr. 131216; 2013-12-10 krovinio važtaraščiu Nr. 110; 2013-11-21 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 186; 2013-11-26 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 187; 2013-11-15 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 13/8616; 2013-11-26 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 13/8833; 2013-11-25 medžiagų sertifikatas atitikties deklaracijai 13/8833 Nr. 2270; 2013-12-16 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. 13/9241; 2013-12-30 panaudotų medžiagų deklaracija Nr. DK2013.12.30) bei kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus, kiek kalendorinių dienų buvo vėluojama atlikti statybos darbus pagal 2013-10-28 rangos sutartį Nr. 20130524?
 11. Remiantis 2013-10-28 rangos sutartimi Nr. 20130524 ir įvertinus statybos darbų žurnalą bei jį lydinčius dokumentus (2.1 Bendrųjų statybos darbų vykdymas; 2.2.2 Suvirintų sujungimų antikorozinė apsauga; 2.2.4 Siūlių sandarinimas; 2.3 Monolitinių konstrukcijų betonavimo eiga; 2.4 Metalo konstrukcijų montavimas ir antikorozinė apsauga; 2.4.1 Suvirinimo darbų eiga; 2.4.2 Metalinių konstrukcijų antikorozinė apsauga), laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktą ir jį lydinčius dokumentus (19 Katilinės priestato metalo konstrukcijos; 20 Metalinės kuro sandėlio ir hidraulų patalpos konstrukcijos; VII skyrius Kontroliuojančių asmenų pastabos) bei kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus, kiek kalendorinių dienų buvo vėluojama atlikti statybos darbus pagal 2013-10-28 rangos sutartį Nr. 20130524?
 12. Remiantis 2013-10-28 rangos sutartimi Nr. 20130524 ir įvertinus statybos darbų žurnalą Nr. 2 kartu su jį lydinčiu dokumentu (2014-03-28 atitikties deklaracija stoginiams ir sieniniams paneliams) bei kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus, kiek kalendorinių dienų buvo vėluojama atlikti statybos darbus pagal 2013-10-28 rangos sutartį Nr. 20130524?
 13. Remiantis 2013-10-28 rangos sutartimi Nr. 20130524 ir įvertinus paslėptų darbų patikrinimo aktą (Sieninių panelių sandarinimo) Nr. 33 (darbų pradžia – 2014-01-02, pabaiga – 2014-02-20), paslėptų darbų patikrinimo aktą (Katilinės priestato ventiliacijos kaminų izoliacijos įrengimas) Nr. 35 (darbų pradžia – 2014-03-14, pabaiga – 2014-03-14) bei kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus, kiek kalendorinių dienų buvo vėluojama atlikti statybos darbus pagal 2013-10-28 rangos sutartį Nr. 20130524?
 14. Remiantis 2013-10-28 rangos sutartimi Nr. 20130524 ir įvertinus statybos darbų žurnalą Nr. 7 (Bendrųjų statybos darbų vykdymas) (darbų pradžia – 2014-01-17, pabaiga – 2014-01-28; darbų pradžia – 2014-01-29, pabaiga – 2014-03-14) bei kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus, kiek kalendorinių dienų buvo vėluojama atlikti statybos darbus pagal 2013-10-28 rangos sutartį Nr. 20130524?
 15. Kokios priežastys lėmė tai, jog UAB „Txx“ pagal 2013-10-28 rangos sutartį Nr. 20130524 privalomus atlikti darbus, t.y. gamybos ir pramonės paskirties pastato (katilinės, unikalus Nr. xxxx) rekonstravimas, kuro sandėlio ir kamino nauja statyba, Sxx g. 35, Txx m. katilo priestato metalo konstrukcijų gamybos ir montavimo darbus, katilo priestato sienų ir denginio montavimo darbus aptaisant angokraščius, transporterio atraminio rėmo pamatų įrengimą, transporterio atraminio rėmo gamybą ir montavimą, kuro sandėlio pamatų, g/b sienų, grindų, metalo konstrukcijų gamybos ir montavimo darbus bei kuro sandėlio sienų ir denginio montavimo darbus aptaisant angokraščius, atliko vėliau, nei numatyta sutartyje? Ar dėl nesavalaikio darbų atlikimo yra atsakinga UAB „Txx“ ar kiti asmenys?
 16. Ar kokie nors UAB „Cxx“ atlikti veiksmai (neveikimas) įtakojo tai, jog UAB „Txx“ statybos objekte Sxx g. 35, Txx m. negalėjo laiku atlikti statybos darbų pagal 2013-10-28 rangos sutartį Nr. 20130524, t.y. gamybos ir pramonės paskirties pastato (katilinės, unikalus Nr. xxxx) rekonstravimas, kuro sandėlio ir kamino nauja statyba, Sxx g. 35, Txx m. katilo priestato metalo konstrukcijų gamybos ir montavimo darbus, katilo priestato sienų ir denginio montavimo darbus aptaisant angokraščius, transporterio atraminio rėmo pamatų įrengimą, transporterio atraminio rėmo gamybą ir montavimą, kuro sandėlio pamatų, g/b sienų, grindų, metalo konstrukcijų gamybos ir montavimo darbus bei kuro sandėlio sienų ir denginio montavimo darbus aptaisant angokraščius? Jeigu taip, tai kokie konkrečiai veiksmai ir kokia apimtimi tokie UAB „Cxx“ veiksmai (neveikimas) įtakojo UAB „Txx“ atliekamų statybos darbų vėlavimą (kiek dienų dėl to UAB „Txx“ vėlavo atlikti darbus)?