doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Šiaulių apygardos teismas

Ojektas: Jojimo komplekso statybos darbai

Klausimai:

 1. Ar dėl to (dėl pigesnių medžiagų, mažesnių kiekių medžiagų, mažesnės apimties ir mažesnio sudėtingumo darbų ir pan.) UAB „Pxx“ turėjo nepagrįstos turtinės naudos, jei taip, tai kokio dydžio?
 2. Ar V. R. priklausantį jojimo kompleksą, esantį Rxx g. 2, Žxx k., Joniškio r. (toliau – Statinys), UAB „Pxx“ pastatė pagal projektinę dokumentaciją (darbai, konstrukcijos, medžiagos ir kt.), galiojančias statybos normas ir taisykles?
 3. Ar V. R. priklausantį Statinį UAB „Pxx“ pastatė kokybiškai? Jeigu yra statybos defektų, tai kokie?
 4. Kiek (procentine išraiška) sumažėjo pastatyto Statinio laikančiųjų konstrukcijų atsparumas gniuždymui, deformacijai, lyginant su konstrukcijomis, numatytomis techniniame projekte?
 5. Jeigu laikančios Statinio konstrukcijos (pamatai, sienos, kolonos, perdangos) yra pastatytos ne pagal techninį projektą, o panaudojant mažiau atsparias apkrovai ir deformacijai medžiagas, mažesnius medžiagų kiekius, netinkamos markės medžiagas, ar tai gali būti pastato deformacijos, sienų ir rostverkų įtrūkimų, skilinėjimo priežastis?
 6. Kokius statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus padarė UAB „Pxx“ statant V. R. priklausantį Statinį?
 7. Ar V. R. priklausančio Statinio defektus, jų atsiradimo priežastis, statinio neatitikimą projektinei dokumentacijai galima ištaisyti (vietoj esamų pamatų, kolonų, rostverkų, perdangų, sienų, sumontuojant tokias konstrukcijas kokios buvo numatytos techniniame projekte)? Kokiu būdu? Kiek kainuotų statybos darbai ir medžiagos, norint ištaisyti statinio neatitikimą techniniam projektui ir perstatyti statinį griežtai laikantis techninio projekto?
 8. Kokie Statinio defektai ir trūkumai yra atsiradę statybos objekte „Jojimo paslaugų kompleksas“, esančiame Rxx g. 2, Žxx k. Joniškio rajonas?
 9. Kokios atsiradusių defektų ir trūkumų atsiradimo priežastys?
 10. Kaip ir kokiu būdu atsiradę defektai ir trūkumai gali būti pašalinti ir kokia jų ištaisymo kaina?
 11. Kokie defektai ir trūkumai egzistavo priduodant objektą užsakovui (ieškovui), ar juos buvo galima pastebėti priduodant ieškovui atliktus darbus?
 12. Ar Statinio statybos metu buvo nukrypimų nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, ar tie nukrypimai yra esminiai, ar jie turi įtakos statybos objekto kokybei? Ar užsakovas (ieškovas) yra priėmęs darbus su nukrypimais nuo projektinės dokumentacijos?
 13. Ar konstruktoriaus S. M. atlikti ir pateikti konstrukcijų skaičiavimai yra teisingi ir pagrįsti?
 14. Ar UAB „Pxx“ pateiktas pasiūlymas dėl defektų šalinimo būdo ir apimčių yra teisingas?
 15. Koks galimai ekonominiu požiūriu skirtumas susidaro dėl panaudotų silpnesnių dujų silikato blokelių vietoje projekte nurodytų blokelių? Kokia dėl to ekonominė nauda tenka užsakovui?
 16. Ar įmanoma buvo užsakovui nematyti kokie blokeliai buvo naudojami/panaudoti statinio statybai ir nesuprasti skirtumo tarp projektinių ir realiai panaudotų?
 17. Ar nebuvo pažeista statinio statybai naudotų dujų silikato blokelių mūrijimo technologija:
 • Ar buvo laikomasi dujų silikato blokelių mūrijimo tiekėjo rekomendacijų tai mūro sistemai? Jei yra pažeidimų, tai kokie jie?
 • Ar blokeliai galėjo technologiškai sudrėkti ir tapti silpnesni? Jei taip, tai kokia tiksli sudrėkimo priežastis, bei ar nesant drėkimo būtų išsaugotos pirminės blokelių laikymo savybės?
 • Ar blokeliai buvo armuoti armatūros tinklais pagal keliamus reikalavimus?
 • Ar blokeliai tinkamai susirišę tarpusavyje ir ar surišti jų kampai?
 • Ar blokelių siūlės pilnos ir ar naudotas tinkamas skiedinys?