doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Palangos miesto apylinkės teismas

Ojektas: Pastato tipo nustatymas

Klausimai:

  1. Ar 2014 m. statybos techninio projekto laidos atitinka statybos techninių reglamentų reikalavimus, t.y. ar nėra pažeisti projekto turinio, rengimo, įforminimo ir keitimo reikalavimai? Ar projekto sprendiniai atitinka statybos techninių reglamentų reikalavimus, pvz. išėjimų/įėjimų projektavimas pagal visą pastato perimetrą ir aukštus?
  2. Kokio tipo (vienbutis, dvibutis ar daugiabutis) gyvenamasis namas yra faktiškai suprojektuotas ir statomas pagal 2014 m. statybos techninį projektą ir jo B laidą? Atsakymą prašome pagrįsti įvardinant požymius, apibūdinančius faktinį projektuojamo gyvenamojo namo tipą.
  3. Ar nėra pažeisti statybos techninių reglamentų reikalavimai rengiant 2008 m. statybos techninio projekto 2014 m. korektūrą?
  4. Ar yra (buvo) padaryti statybos techninio projekto pakeitimai, kurie neatspindėti 2014 m. projekto ir B laidos aiškinamajame rašte?
  5. Prašome paskaičiuoti, jei įmanoma, užstatymo intensyvumą pagal 2014-05-03 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 17, 2014-07-08 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 21 užfiksuotus duomenis.
  6. Kokios faktiškai pastatyto gyvenamojo namo dalys turi būti nugriautos/perstatytos/pakeistos/rekonstruotos, kad namas atitiktų detaliojo plano vizualizaciją? Jei 2008 m. statybos projektas atitinka vizualizaciją, prašome atsakyti į klausimą lyginant 2008 m. projektą ir 2014 m. jo korektūrą. Prašome įvardinti konkrečiais dydžiais ir parametrais.
  7. Ar faktiškai pastatytas pastatas atitinka 2014 m. projekto B laidą? Prašome paskaičiuoti esminius pastato parametrus.
  8. Ar statybos darbų eigoje buvo nukrypta nuo projekto, kokie tai nukrypimai, ar jie esminiai?
  9. Kada nukrypimai nuo projekto pastatyti ir kada, jei taip, pašalinti?