doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Druskininkų miesto apylinkės teismas

Ojektas: Gyvenamojo namo statybos vieta

Klausimai:

  1. Ar, lyginant individualios įmonės „Žxx“ 2008 m. gegužės 26 d. parengtą žemės sklypo planą M 1:500 (jame nubraižytu gyvenamuoju namu) su 2000 m. balandžio 14 d. žemės sklypo planu „Privačios žemės sklypo Nr. 18“ planas M 1:500“ (jame nubraižytu ūkio pastatu), nugriauto ūkio pastato ir naujai pastatyto gyvenamojo namo vieta bei statinio konstrukcijų išoriniai kampai pasikeitė? Jeigu taip, kaip pasikeitė?
  2. Ar, lyginant 2000 m. balandžio 14 d. žemės sklypo planą „Privačios žemės sklypo Nr. 18“ planas M 1:500“ (jame nubraižytu ūkio pastatu) su 2006 m. gegužės mėn. G. K. tyrinėjimų ir projektavimo įmonės projekto vadovės L. Š. parengta schema „Projektuojamo pastato išsidėstymo schema“, kita techninio projekto medžiaga, nugriauto ūkio pastato ir naujai pastatyto gyvenamojo namo vieta bei statinio išorinių kampų stačiakampės koordinatės ir statinių užstatymo linija (buvusi statinio statybos linija ir naujai pastatyto statinio statybos linija) link Rxx upės sutampa? Jeigu ne, kaip pasikeitė?
  3. Ar, lyginant individualios įmonės „Žxx“ 2008 m. gegužės 26 d. parengtą žemės sklypo planą M 1:500 (jame nubraižytu gyvenamuoju namu) su 2006 m. gegužės mėn. G. K. tyrinėjimų ir projektavimo įmonės projekto vadovės L. Š. parengta schema „Projektuojamo pastato išsidėstymo schema“, naujai pastatyto gyvenamojo namo vieta bei statinio konstrukcijų išoriniai kampai pasikeitė? Jeigu taip, kaip pasikeitė?