doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto apylinkės teismas

Ojektas: Gyvenamojo namo pamatai

Klausimai:

 1. Ar ieškovo atlikti darbai atitinka techninį projektą?
 2. Kokius statybos objekto – gyvenamojo namo, esančio Vxx g. 61D, Vilniuje, statybos darbus faktiškai atliko ieškovas, kokia yra atliktų darbų apimtis ir vertė?
 3. Ar ieškovo parengtas darbo projektas atitinka techninį projektą?
 4. Ar ieškovo atlikti darbai atitinka darbo projekto sprendinius (t. 1, b.l. 28, 29)?
 5. Ar ieškovo atlikti darbai atitinka darbus, numatytus ieškovo pateiktoje vienašališkai pasirašytoje rangos sutartyje (t. 1, b.l. 22)?
 6. Ar ieškovo atlikti darbai yra kokybiški, iš tinkamų medžiagų, ar šie darbai, jų atlikimo technologija bei naudotos medžiagos atitinka statybos darbus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus?
 7. Jei būtų nustatyta ieškovo atliktų darbų atlikimo defektų, dėl kokių priežasčių jie atsirado defektai? Kokia ieškovo atliktų darbų defektų šalinimo kaina?
 8. Ar atsakovo statybos objekte, po ieškovo atliktų statybos darbų užbaigimo, buvo pakeisti pamatai? Jei taip, kokie pakeitimai buvo padaryti?
 9. Ar pamatų įrengimo darbai, atlikti pagal techninį projektą, būtų tinkami konkrečiu atveju?
 10. Kokia būtų pamatų įrengimo pagal techninį projektą kaina?
 11. Ar ieškovo parengtas darbo projektas (jo sprendiniai) ir/ar atlikti darbai didina tolimesnius gyvenamojo namo statybos kaštus lyginant su anksčiau buvusiu techniniame projekte numatytu pamatų įrengimo sprendimu, jei taip, tai kokia suma?