doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Šiaulių apygardos teismas

Ojektas: Prekybos pastato statyba

Klausimai:

  1. Ar ieškovo UAB „Mxx“ atlikti darbai, kurie nurodyti atliktų darbų aktuose, yra atlikti tinkamai ir kokybiškai, sutartyje numatytais terminais ir laikantis projektinės dokumentacijos? Jei buvo nukrypimų nuo projektinės dokumentacijos, kokie nukrypimai ir ar šie nukrypimai buvo suderinti užsakovo ir rangovo teisės normų nustatyta tvarka? Ar šie nukrypimai gali būti laikomi esminiais nukrypimais?
  2.  Ar ieškovo UAB „Mxx“ surašytuose atliktų darbų aktuose yra atlikti juose nurodyti darbai, kuriuos ieškovas atliko pagal 2013-03-18 rangos sutartį Nr. 13-03-18-1 ir 2013-04-10 rangos sutartį Nr. 13-04-10-1, ar atliktų darbų aktuose yra teisingai nurodyti atliktų darbų kiekiai ir panaudotos medžiagos ir jų kainos, ar buvo naudojamos tos statybinės medžiagos, kurios buvo numatytos projektinėje dokumentacijoje bei rangos sutartyje?
  3. Kokie ieškovo UAB „Mxx“ darbai yra atlikti netinkamai ir nekokybiškai, ir kokia jų vertė?
  4. Kokia yra ieškovo UAB „Mxx“ tinkamai ir kokybiškai atliktų darbų vertė?
  5. Kokius defektus ir trūkumus šiame statybos objekte adresu: Jxx g. 130, Šiauliuose reikia ištaisyti, kokiu būdu ir kokia jų ištaisymo kaina?
  6. Kokių statybos rangos darbų neatliko UAB „Mxx“ pagal rangos sutartį ir kokia neatliktų darbų vertė?
  7. Ar ginčo objekte yra pilnai užbaigti lauko vandens, vidaus vandentiekio, šildymo ir vėdinimo sistemų darbai? Ar šių darbų vykdymas objekte galėjo turėti įtakos nustatytiems objekte defektams atsirasti ir kuriuos iš jų galėjo įtakoti?
  8. Ar statybos techninė priežiūra tinkamai atliko jai priskirtas funkcijas?