doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Panevėžio miesto apylinkės teismas

Ojektas: Defektai butuose ir butų eksploatavimas

Klausimai:

 

 1. Ar yra butuose, esančiuose Kxx g. 99K1 Nr. 14 ir Nr. 15, Panevėžys, bei jų balkonuose statybos darbų defektų? Jei yra, tai kokie?
 2. Jei butuose, esančiuose Kxx g. 99K1 Nr. 14 ir Nr. 15, Panevėžys, yra statybos darbų defektų, dėl kokių priežasčių jie kilo ir kas už tai yra atsakingas?
 3. Ar defektai galėjo atsirasti dėl netinkamo objekto eksploatavimo, t.y. vykdant gamybinę veiklą nepakeitus gyvenamųjų patalpų paskirties, ar dėl netinkamų statybos apdailos baigiamųjų darbų (glaistymo, dažymo, lyginimo) ar dėl kitų priežasčių?
 4. Kokia ieškovo patalpų, esančių Kxx g. 99K1 Nr. 14 ir Nr. 15, Panevėžyje, statybos trūkumų atsiradimo priežastis?
 5. Jei defektai bus nustatyti, kokia jų ištaisymo kaina?
 6. Kokia butų, esančių Kxx g. 99K1 Nr. 14 ir Nr. 15, Panevėžyje, sienų sutrūkinėjimo priežastis?
 7. Ar butuose, esančiuose Kxx g. 99K1 Nr. 14 ir Nr. 15, Panevėžyje, elektros instaliacija yra įrengta pagal projektą? Kokia galimo elektros dingimo priežastis?
 8. Ar į butus, esančius Kxx g. 99K1 Nr. 14 ar Nr. 15, Panevėžyje, pagal šalių pasirašytos preliminarios pirkimo – pardavimo sutarties priedą Nr. 4 7 punktą (t. 1, b.l. 36) buvo pakloti 2 didesnio galingumo kabeliai? Jei taip – ar jie įrengti pagal projektą ar yra tinkami eksploatuoti?
 9. Ar galėjo turėti įtakos sienų ir pertvarų įtrūkimams netinkama patalpų, esančių Kxx g. 99K1 Nr. 15, Panevėžyje, eksploatacija?
 10. Ar ieškovo naudojamų savadarbių elektros krosnių apkrova monolitinei perdangai yra per didelė ir ar galėjo padidinti perdangos įlinkius, dėl ko galėjo deformuotis (tempiamos ir gniuždomos) atitvaros ir pertvaros ieškovo butuose, esančiuose Kxx g. 99K1 Nr. 14 ir Nr. 15, Panevėžyje?
 11. Ar iš ieškovo naudojamų elektros krosnių momentiškai išleidžiama šiluminė energija į buto patalpas, galimas staigus temperatūrų ir drėgmės pokytis gali turėti įtakos konstrukcijų ir apdailos medžiagų deformacijoms (įtrūkimams)?
 12. Ar elektros įrenginiai – krosnys, naudojamos stiklo dirbinių gamybai, esančios bute Kxx g. 99K1 Nr. 15, Panevėžyje, gali būti naudojamos ir ar yra tinkamos naudoti gyvenamosios paskirties bute? Kokią elektros energijos galią minėtos krosnys naudoja?
 13. Ar buvo daromi elektros instaliacijos pakeitimai ieškovo butuose, esančiuose Kxx g. 99K1 Nr. 14 ir Nr. 15, Panevėžyje, po objekto valstybinės komisijos akto?
 14. Ar ieškovas butus, esančius Kxx g. 99K1 Nr. 14 ir Nr. 15, Panevėžyje, naudoja laikydamasis nustatytų reikalavimų gyvenamosioms patalpoms?
 15. Ar ieškovo butas, esantis Kxx g. 99K1 Nr. 15, Panevėžyje, gali būti naudojamas kaip gamybinė patalpa, nepakeitus jos paskirties?
 16. Ar ieškovo vykdoma veikla – stiklo gaminių gaminimas jam priklausančiame bute, esančiame Kxx g. 99K1 Nr. 15, Panevėžyje, galėjo turėti įtakos ieškovo ieškinyje nurodytų defektų dėl sienų trūkinėjimo butuose, esančiuose Kxx g. 99K1 Nr. 14 ir Nr. 15, Panevėžyje, kilimui?
 17. Ar visos šiuo metu butuose, esančių Kxx g. 99K1 Nr. 14 ir Nr. 15, Panevėžyje, balkonų konstrukcinės dalys yra? Jeigu ne visos – ar jos nuimtos, ar išlaužtos dėl vėjo ar kitų gamtos jėgų?
 18. Ar tinkamai buvo eksploatuojama balkono polikarbonatinė pertvara, kodėl ji iškrito tik viename bute iš trijų namų? Ar buvo ji mechaniškai paveikta?
 19. Kokia butų, esančių Kxx g. 99K1 Nr. 14 ir Nr. 15, Panevėžyje, galimo balkonų nesandarumo ir galimai skleidžiamo vėjuotą dieną triukšmo priežastis?
 20. Ar leistini pagal standartus butų sienose, lubose mikro įtrūkimai? Ar mikro įtrūkimai laikomi patalpų statybos trūkumu?