doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Lietuvos apeliacinis teismas

Ojektas: Sklypas statinių komplekso eksploatavimui

Klausimai:

  1. Ar statiniai (dalis jų), esantys Vxx g. 18 ir Vxx g. 18G, Vilniaus teritorijoje (t.y. pastatas-požeminiai garažai (unikalus Nr. xxxx), adresu Vxx g. 22M; pastatas-požeminiai garažai (unikalus Nr. yyyy), adresu Vxx g. 22N; pastatas-požeminiai garažai (unikalus Nr. zzzz), adresu Vxx g. 22D; pastatas-požeminiai garažai (unikalus Nr. aaaa), adresu Vxx g. 22L; pastatas-akumuliatorinė (unikalus Nr. bbbb), adresu Vxx g. 30; pastatas-radiolokacinis centras-slėptuvė (unikalus Nr. cccc), adresu Vxx g. 30C; pastatas-slėptuvė (unikalus Nr. dddd), adresu Vxx g. 22B; pastatas-slėptuvė (unikalus Nr. eeee), adresu Vxx g. 22C; pastatas-slėptuvė (unikalus Nr. ffff), adresu Vxx g. 22K; pastatas-slėptuvė (unikalus Nr. gggg), adresu Vxx g. 22E; kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai (unikalus Nr. hhhh), adresu Vxx g. 30A; pastatas-akumuliatorinė (unikalus Nr. jjjj), adresu Vxx g. 18D; pastatas-garažas (unikalus Nr. kkkk), adresu Vxx g. 18F; pastatas-kareivinės (unikalus Nr. llll); pastatas-valgykla (unikalus Nr. mmmm), adresu Vxx g. 18A; pastatas-sargybos būstinė (unikalus Nr. nnnn), adresu Vxx g. 18B; pastatas-pirtis (unikalus Nr. pppp), adresu Vxx g. 18C; pastatas-garažas (unikalus Nr. rrrr), adresu Vxx g. 18E; pastatas-kontrolės postas (unikalus Nr. ssss), adresu Vxx g. 18K; pastatas-slėptuvė (unikalus Nr. tttt), adresu Vxx g. 22; pastatas-slėptuvė (unikalus Nr. uuuu), adresu Vxx g. 22A; pastatas-sandėlis (unikalus Nr. vvvv), adresu Vxx g. 22P; pastatas-kiaulidė (unikalus Nr. qqqq); pastatas-garažas (unikalus Nr. oooo), adresu Vxx g. 32; pastatas-garažas (unikalus Nr. iiii), adresu Vxx g. 32A; pastatas-valymo įrenginių pastatas (unikalus Nr. xyxy), adresu Vismaliukų g. 32B; pastatas-valymo įrenginių pastatas (unikalus Nr. zxzx), adresu Vxx g. 32C; pastatas-valymo įrenginių pastatas (unikalus Nr. klkl), adresu Vxx g. 32D; pastatas-valymo įrenginių pastatas (unikalus Nr. yzyz), adresu Vxx g. 32F; pastatas-katilinė (unikalus Nr. azaz), adresu Vxx g. 34; pastatas-sandėlis (unikalus Nr. yxyx), adresu Vxx g. 34A), gali būti vertinami kaip statinių kompleksas? Jei taip, ar šiems statiniams eksploatuoti pagal naudojimo paskirtį, nurodytą Nekilnojamojo turto kadastre, yra būtinas vientisas (Vxx g. 18 ir Vxx g. 18G, Vilnius) žemės sklypas?
  2. Ar teritorija, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 30-2183 „Dėl teritorijos šalia Vxx g. 18 detaliojo plano tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 30-2231 „Dėl sklypų Vxx g. 18 ir 18G duomenų nustatymo“, visa apimtimi, atsižvelgiant į įsakymu nustatytą sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 (Vxx g. 18 ir Vxx g. 18G, Vilnius) užstatymo tankį ir užstatymo intensyvumą, yra būtina aukščiau nurodytiems (1 klausimas) statiniams eksploatuoti (kaip statinių kompleksui ar kiekvienam iš jų atskirai) pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį? Jeigu ne, kokio ploto žemės sklypas (žemės sklypai), yra būtinas (būtini) statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį?