doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Kauno apygardos teismas

Ojektas: Pastato paskirtis, statybos rūšis

Klausimai:

  1. Kokia yra atskirų pastato patalpų (nurodant jų plotus) ir viso pastato naudojimo paskirtis remiantis Pastato kadastrinių matavimų byloje užfiksuotais duomenimis?
  2. Kokių patalpų (nurodant jų plotus) paskirtis buvo numatyta pakeisti pagal 2011 m. projektą?
  3. Kokia būtų viso pastato paskirtis, po projekte numatytų patalpų naudojimo paskirties pakeitimo?
  4. Ar pagal projektą pakeitus patalpų paskirtį, pastato paskirtis atitiktų žemės sklypo naudojimo būdą?
  5. Ar pastato projekte teisingai nurodytas pastato aukštis prieš rekonstravimą 10,6 m, nors VĮ Registrų centras duomenų byloje pastato aukštis nurodytas 4 m?
  6. Ar pastato projekte teisingai nurodyta pastato statybos rūšis „kapitalinis remontas“?
  7. Ar pastato projekte pagrįstai nurodyta, kad pastato kategorija yra „Neypatingas statinys“?
  8. Ar pastato rekonstrukcijos projektui privaloma projekto ekspertizė?