doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto apylinkės teismas

Ojektas: Mūro pertvaros ir sienos

Klausimai:

 1. Ar, sprendžiant iš faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, UAB „Sxx“ atlikti fibo blokelių pertvarų ir silikatinių plytų mūro darbai yra atlikti tinkamai, ar turi defektų?
 2. Ar atliekant fibo blokelių pertvarų ir silikatinių plytų mūro darbus galima palikti tarpus tarp stiklo vatos ir perdangos? Ar, sprendžiant iš faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, tarpai tarp sienos (pertvaros) ir perdangos stiklo vata yra užpildyti tinkamai?
 3. Ar sprendžiant iš faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, fibo blokelių surišimas yra padarytas teisingai?
 4. Ar sprendžiant iš faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, siūlės tarp fibo blokelių yra užpildytos tinkamai?
 5. Ar sprendžiant iš faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo 7 psl. esančių nuotraukų, sienos mūrijimo darbai yra atlikti tinkamai? Jei ne, ar norint pašalinti tokius trūkumus būtina permūryti sieną, siūlės tarp fibo blokelių yra užpildytos tinkamai?
 6. Ar fibo blokelių pertvaros ir silikatinių plytų mūro sienos yra lygios, ar nelygumai atitinka leistinus nuokrypius? Jei taip, ar dėl to, kad nelygumai ir nuokrypiai jau yra pašalinti, ar dėl to, kad mūrijimo darbai buvo tinkamai padaryti?
 7. Kokią įtaką nustatyti defektai gali turėti sienų (pertvarų) būklei ateityje?
 8. Kokia yra UAB „Sxx“ gerai atliktų darbų vertė (skaičiuojant UAB „Sxx“ darbų įkainiais, nurodytais jos išrašytose PVM sąskaitose-faktūrose ir atliktų darbų aktuose, patikslinto ieškinio priedai Nr. 2-1, 4-1 ir 10-1)?
 9. Kokia būtų nustatytų UAB „Sxx“ atliktų darbų defektų šalinimo kaina norint padaryti darbus taip, kad jie atitiktų visus teisės aktų reikalavimus?
 10. Ar UAB „Kxx“ sumokėta 3507,75 Lt suma UAB „Pxx“ už kreivo mūro tinkavimą 5 laiptinės 1 aukšte ir 4 laiptinės 1 ir 2 aukšte yra pagrįsta, įvertinus nukrypimų nuo vertikalės mastą, užfiksuotą 2014-03-10 defektiniame akte (priešieškinio priedas Nr. 9)?
 11. Ar ekspertui pakanka informacijos, kad atsakyti į atsakovo UAB „Kxx“ pateiktus prašymus, dėl galimų defektų nustatymo, vertinant pateiktą byloje atsakovo faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą ir ieškovo pateiktas fotonuotraukas, faktiškai nenuvykus į objekto vietą pagal 2013-10-07 statybos rangos darbų sutartį Nr. 2013/10/01-01, esančią adresu Vxx g. 5, Vilnius?
 12. Ar iš teismui atsakovo pateikto faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo ir kitų byloje esančių įrodymų galima daryti vienareikšmę išvadą dėl ieškovo atliktų rangos darbų pagal rangos sutartį Nr. 2013/10/01-01 defektų egzistavimo? Jei taip, ar galima iš teismui pateiktų įrodymų tiksliai nustatyti, jog defektai viršija normatyvinių statybos dokumentų nuokrypius ir/ar prieštarauja sutarties Nr. 2013/10/01-01 reikalavimams bei kitiems aktualiems teisės aktams? Taip pat kartu nurodant konkrečius nuokrypius, jų leistinas ribas bei normatyvinius statybos dokumentus, sutarties Nr. 2013/10/01-01 nuostatas bei kitus teisės aktus, kuriems yra prieštaravimai? Ar ekspertas gali nustatyti defektų atsiradimo laikotarpį ir patvirtinti, kad jie atsirado būtent sutarties Nr. 2013/10/01-01 vykdymo metu, t.y. 2013-10-07 statybos rangos darbų sutarties Nr. 2013/10/01-01 5.1 ir 5.2 p. numatytu 2013-10-07 – 2013-12-06 laikotarpiu?
 13. Ar iš teismui ieškovo pateiktų fotonuotraukų byloje galima daryti išvadą dėl tinkamai atliktų ieškovo rangos darbų pagal rangos sutartį Nr. 2013/10/01-01?