doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto apylinkės teismas

Ojektas: Terasos įrengimas

Klausimai:

 1. Kokie sugadinimai yra padaryti/daromi apartamentų A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, terasai?
 2. Ar statinio adresu A. Jxx g. Nr. 9A, Vilnius ir/ar apartamentų terasos, adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, statybos dokumentacija atskleidžia kokius nors statinio ir/ar jo konstrukcijų statybos trūkumus?
 3. Kokio pobūdžio darbai (apdailos, remonto ar kt.) yra savininko atlikti apartamentų, adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, terasoje? Ar šie darbai galėjo sudaryti sąlygas atsirasti sugadinimams?
 4. Ar apartamentų, adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, terasai padaryti sugadinimai/atsiradusi žala kilo/galėjo kilti dėl netinkamo terasos eksploatavimo?
 5. Ar apartamentų, adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, terasai padaryti sugadinimai/atsiradusi žala kilo/galėjo kilti dėl netinkamo statybos darbų atlikimo/darbų trūkumų?
 6. Ar apartamentų, adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, terasai padaryti sugadinimai/atsiradusi žala kilo/galėjo kilti dėl gretimų patalpų/terasos (esančių virš, greta ar po tiriama terasa) savininkų ir/ar naudotojų veiksmų (inter alia netinkamo šių patalpų/terasos eksploatavimo, statybos/apdailos/remonto darbų atlikimo ir pan.)?
 7. Ar apartamentų, adresu A. Jxx g. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, terasos, o taip pat greta esančių (virš, po ar greta tiriamų patalpų) patalpų/terasos statybos darbai atlikti nenukrypstant nuo šių patalpų/terasos projektinės dokumentacijos (darbo projekto ir/ar techninio projekto) sprendinių?
 8. Tuo atveju, jei būtų konstatuota, kad apartamentų, adresu A. Jxx g. Nr. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, terasos, o taip pat greta esančių (virš, po ar greta tiriamų) patalpų/terasos statybos darbai buvo atlikti nukrypstant nuo projektinės dokumentacijos sprendinių, ar buvo tinkamai/pagal statybos techninių reglamentų bei teisės aktų reikalavimus vykdyta statybos darbų techninė priežiūra?
 9. Ar apartamentų, adresu A. Jxx g. Nr. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx, terasai padarytus/daromus sugadinimus galima pašalinti?
 10. Kokius darbus būtina atlikti, siekiant pašalinti apartamentų, adresu A. Jxx g. Nr. 9A-58, Vilnius, unikalus Nr. xxxx terasai padarytą žalą/sugadinimus? Kokia šių darbų vidutinė rinkos kaina?
 11. Dėl kokių priežasčių gyvenamųjų patalpų, esančių A. Jxx g. Nr. 9A-58, Vilnius, terasoje atšoko plytelių danga, ant plytelių atsirado apnašos, ištrupėjo plytelių siūlės?
 12. Ar parengta terasos projektinė dokumentacija atitiko tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimus? Ar terasa faktiškai įrengta pagal projektinę dokumentaciją? Kokie statinio projektavimo ir statybos metu galiojusių statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų reikalavimai yra pažeisti? Kas atsakingas už trūkumų atsiradimą?
 13. Kokie nustatyti trūkumai yra pašalinami, jei taip, tai kokie nustatytų trūkumų ištaisymo būdai (kokie konkretūs darbai turi būti atlikti)? Kokia trūkumų pašalinimo vertė (darbų ir medžiagų) skaičiuojant vidutinėmis rinkos kainomis?
 14. Ar nagrinėjama terasa yra faktiškai įrengta pagal UAB „Vxx“ parengto Komercinių pastatų ir daugiabučių gyvenamųjų namų komplekso A. Jxx g. 9A, Vilniuje, techninio projekto sprendinius?
 15. Ar nagrinėjamos terasos statybos rangos darbai yra atlikti kokybiškai, laikantis statybos techninių reikalavimų? Ar statybos darbų atlikimui yra panaudotos kokybiškos statybinės medžiagos?