doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Panevėžio apygardos teismas

Ojektas: Garažo rekonstravimo techninis projektas ir statybos darbai

Klausimai:

  1. Ar užsakovo Uxx pateiktas Statinio techninis projektas „Garažo pastato rekonstravimo darbai, keičiant paskirtį maisto pramonės praktinio mokymo centrui įrengti, Axx g. 5, Uxx“ atitinka tokio pobūdžio projektams keliamus reikalavimus? Jeigu ne, tai kokie projekto trūkumai?
  2. Ar užsakovo Uxx pateiktame Statinio techniniame projekte buvo klaidų, netikslumų ar trūkumų, dėl kurių rangovas UAB „Sxx“, dalyvaudamas viešajame pirkime „Garažo pastato rekonstravimo darbai, keičiant paskirtį maisto pramonės praktinio mokymo centrui įrengti, Axx g. 5, Uxx“ (pirkimo Nr. 76265) ir sudarydamas Statybų darbų rangos sutartį Nr. DPS-25, neturėjo galimybės nustatyti realius (tikrus) atliktinų darbų kiekius? Jeigu taip, tai kokios klaidos, netikslumai ar trūkumai?
  3. Ar pagal užsakovo Uxx pateiktą Statinio techninį projektą bei užsakovo ir rangovo sudarytos Statybos darbų rangos sutarties Nr. DPS-25 3.2 p., kuriuo nustatyta, jog darbų kiekių žiniaraščiuose numatyti darbų kiekiai orientaciniai, rangovas UAB „Sxx“ turėjo pareigą ir galimybę iki viešojo pirkimo pradžios bei sutarties sudarymo, nustatyti realius atliktinų darbų kiekius? Jeigu ne, tai dėl kokių priežasčių?
  4. Kokius darbus rangovas UAB „Sxx“ tinkamai atliko ir perdavė užsakovui Uxx, vykdydamas Statybų darbų rangos sutartį Nr. DPS-25? Kokia jų vertė?
  5. Kokius darbus UAB „Sxx“ tinkamai atliko, tačiau užsakovas Uxx atsisakė priimti? Kokia jų vertė?
  6. Ar būtų buvę reikalinga papildomai stiprinti pastato perdangą, jeigu būtų montuojami Statinio techniniame projekte numatyti vėdinimo agregatai?
  7. Ar Statinio techniniame projekte numatytų perdangos plokščių laikomosios galios tenkino apkrovas, keliamas šios grupės statiniams? Ar buvo reikalinga rangovui UAB „Sxx“ perdengimo plokštes pakeisti į kitas?