doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Panevėžio apygardos teismas

Ojektas: Sklypo ir statinių pagerinimas

Klausimai:

  1. Kokie darbai, atlikti įrengiant (statant) nekilnojamąjį turtą – pastatus, unik. Nr. xxxx ir Nr. yyyy bei žemės sklype, unik. Nr. zzzz, tvarkant aplinką, įrengiant priėjimus, privažiavimus ir pan., įrengiant inžinerinius tinklus, pagerino šį nekilnojamąjį turtą?
  2. Kokius iš 1 klausime nurodytų darbų galima vertinti turto pagerinimo darbais?
  3. Ar pagerinimo darbams atlikti, įskaitant lauko inžinerinių tinklų įrengimą, buvo reikalinga gauti privalomus leidimus (suderinimus) ir, jų reikalingumo atveju, ar jie buvo gauti?
  4. Ar 1 ir 3 klausime nurodyti darbai atlikti laikantis Statybos įstatymo, statybos norminių aktų bei projektinių reikalavimų?
  5. Kokia darbų, nustatytų atsakant į šios nutarties rezoliucinės dalies 1, 2 ir 3 klausimus, vidutinė rinkos vertė buvo 2006-2010m.? Nustatant darbų vidutinę rinkos kainą, tai atlikti naudojant atskirai ieškovo ir atsakovo pateiktus į bylą (prie atitinkamos šalies procesinių dokumentų) duomenis apie atliktų darbų apimtis?