doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas

Ojektas: Butas

Klausimai:

  1. Ar bute TX g. 11A-21, Vilniuje (toliau – butas) atlikti visi 2005 03 29 preliminarios buto pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 241 (toliau – „preliminari sutartis“) priede Nr. 2 numatyti darbai?; Kokie darbai nėra atlikti?
  2. Ar preliminarios sutarties priede Nr. 2 numatyti darbai atlikti kokybiškai?; Kokie šių darbų kokybės trūkumai?
  3. Kokius konkrečius darbus (nurodant kiekius) reikia atlikti preliminarios sutarties priede Nr. 2 numatytų darbų kiekio ir kokybės trūkumams pašalinti?
  4. Ar butas, jo statybos produktų ir darbų kokybė, atitinka esminį statinio energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimą bei higienos normų reikalavimus?