doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas

Ojektas: Butas Vilniuje

Klausimai:

 1.    Kokios yra buto, esančio XXX 2006 m. spalio 17 d. akte bei ieškinyje nurodytų sužalojimų atsiradimo priežastys?
 2.     Ar turto sužalojimai atsirado dėl individualios šilumos energijos paskirstymo sistemos gyvenamajame name XXX, Vilniuje, įdiegimo darbų atlikimo. Kokie veiksniai betarpiškai sąlygojo atsiradusius turto sužalojimus?
 3.    Kokius sužaloto turto atstatymo į pirminę būklę darbus būtina atlikti ir kokia tų darbų vidutinė rinkos vertė?
 4.    Kokia yra jau atlikto, siekiant dalinai atstatyti turto padėtį į buvusią iki sužalojimų, remonto vertė?
 5.    Ar turėjo įtakos žalai ir jos dydžiui atsirasti tai, kad stovai ir jų kompensacinės movos, perdengimą kertantys per ieškovės butą, ankstesnio remonto (apdailos) metu neleistinai pilnai užsandarintos, nepaliekant temperatūrinio tarpo?
 6.    Ar žalai atsirasti turėjo įtakos tai, kad ieškovei savavališkai (be leidimo ir projekto) rekonstravus buto šildymo sistemą, t.y. plieninius radiatorių prijungimo vamzdžius pakeitus plastikiniais, susilpnėjo stovų vamzdynų konstrukcijos standumas ir stiprumas?
 7.    Ar žala dingtų, jei aplink stovą, be visų lubų ploto remonto, užtaisius pažeistas vietas prie lubų būtų uždėtas tam reikalui statybose naudojamas plastikinis dangtelis?
 8.    Ar galima nustatyti, kad darbus vykdęs patentininkas iš tikrųjų pagal sąmatą atliko visus remonto darbus?
 9.    Ar ieškovė, atlikdama viso buto remontą, nepasigerintų gyvenimo sąlygų?
 10.   Kokios yra buto, esančio XXX, Vilniuje, 2006 m. spalio 17 d. akte nurodytų buto lubų sužalojimų atsiradimo priežastys?
 11.   Ar turėjo įtakos buto lubų sužalojimams tai, kad statinio šildymo sistemos stovai ir jų kompensacinės movos , perdengimą kertantys per ieškovės butą, iki sužalojimų atsiradimo buvo pilnai užsandarintos, nepaliekant temperatūrinio tarpo?
 12.   Ar turėjo įtakos buto lubų sužalojimams ieškovės atlikti buto šildymo sistemos rekonstrukcijos darbai (plieniniai radiatorių pajungimo vamzdžiai buvo pakeisti plastikiniais vamzdžiais) ir ar šie rekonstrukcijos darbai galėjo sąlygoti stovų vamzdynų konstrukcijos standumo susilpnėjimą?
 13.   Kokie buto atkūrimo (remonto) kaštai, atsižvelgiant į 2006 m. spalio 17 dienos akte nurodytus buto lubų sužalojimus bei paties buto nusidėvėjimą?