doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus apygardos teismas

Ojektas: Administracinių patalpų remontas

Klausimai:

  1. Kokius 2010-08-09 Statybos rangos sutartimi sudaryta tarp UAB „Kxx“ ir AB „Ixx“ nenumatytus, išeinančius iš sutarties ribų, darbus atliko UAB „Kxx“? Kokiuose papildomų darbų priėmimo perdavimo aktuose šie darbai nurodyti? Ar aktuose nurodyta kaina atitinka sutartinius įkainius?Jei ne, kokia šių darbų protinga aukščiausia ir žemiausia (arba vidutinė) rinkos kaina?
  2. Kokius 2010-08-23 Statybos rangos sutartimi sudaryta tarp UAB „Kxx“ ir AB „Ixx“ nenumatytus, išeinančius iš sutarties ribų, darbus atliko UAB „Kxx“? Kokiuose papildomų darbų priėmimo perdavimo aktuose šie darbai nurodyti? Ar aktuose nurodyta kaina atitinka sutartinius įkainius? Jei ne, kokia šių darbų protinga aukščiausia ir žemiausia (arba vidutinė) rinkos kaina?
  3. Kuriuose atsakovo priešieškiniu ginčijamuose darbų aktuose nurodyti darbai nėra atlikti?Jei nėra atlikta tik dalis konkrečiame akte nurodytų darbų, kurie konkrečiai darbai nėra atlikti kiekviename akte atskirai?
  4. Ar Patalpose yra faktiškai atlikti papildomi darbai, nurodyti rangovo vienašališkai pasirašytuose papildomų darbų priėmimo perdavimo aktuose?
  5. Ar darbai, nurodyti rangovo vienašališkai pasirašytuose papildomų darbų priėmimo perdavimo aktuose yra papildomi darbai, t.y. darbai, kurie neturėjo būti atlikti pagal sąmatas, esančias prieduose  Nr. 1 prie 2010-08-09 Sutarties ir 2010-08-23 Sutarties?
  6. Ar tarp darbų, nurodytų rangovo vienašališkai pasirašytuose papildomų darbų aktuose, yra darbų, kurie pagal teisės aktus turėjo būti privalomai įtraukti į sąmatas, esančias prieduose Nr. 1 prie 2010-08-09 Sutarties ir 2010-08-23 Sutarties?
  7. Ar papildomų darbų, nurodytų rangovo vienašališkai pasirašytuose papildomų darbų priėmimo perdavimo aktuose įkainiai bei aktuose nurodyti papildomi mokėjimai už atliktus papildomus darbus (papildomų medžiagų vertė, soc. draudimo išlaidos, pelno normos, pridėtinės vertės mokestis ir kitos tiesioginės bei netiesioginės pridėtinės išlaidos) atitinka vidutines rinkos kainas?