doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto apylinkės teismas

Ojektas: Vandentiekio sistema

Klausimai:

 1. Ar vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklo išdėstymas G. P. ir UAB „Lxx“ patalpose atitinka techninį projektą?
 2. Ar minėtose patalpose atlikta vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų rekonstrukcija pagal projektą, ar yra nukrypimai nuo projekto?
 3. Ar turėjo aukščiau minėti asmenys pagrindą pagal projektą pašalinti bendro naudojimo magistralinį vandentiekio ir nuotekų šalinimo vamzdį ir įrengti pajungimą byloje pažymėtą kaip „pajungimas baltu plastikiniu vamzdžiu“?
 4. Ar atitinka techninio projekto, statybos leidimo ir namo bendrų patalpų plano aukščiau paminėtų asmenų vandentiekio ir nuotekų šalinimo patalpų/tualetų įrengimas esamose vietose?
 5. Ar UAB „Lxx“ aptiktas ventilis, dėl kurio gedimo/neveikimo nepatekdavo vanduo į G. P. patalpas, buvo įrengtas laikantis statybos normatyvinių reikalavimų, kokio projektinio dokumento pagrindu?
 6. Ar UAB „Lxx“ pagal statybos normatyvinius reikalavimus (projektinį dokumentą) atsako už jo patalpose įrengto ventilio tvarkingumą, atsižvelgiant į tai, kad vykdytas jo įrengimas atliktas be projekto ir leidimo iš statybas prižiūrinčios organizacijos bei eksploatuojančios organizacijos, t.y. xxx-osios DNSB, bei į tai, jog, kaip nustatyta byloje Vilniaus apygardos teismo liudytojas S. M. davė parodymus, kad apie 2006 metus UAB „Lxx“ savo patalpose atliko remonto darbus, įsivedė skaitliukus (t. IV, b.l. 68)?
 7. Ar įrengti bendri namo ir privatūs UAB „Lxx“ ir G. P. patalpose vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai tinkami bei atitinka techninius ir inžinerinius reikalavimus, ar įrengta tinkamai ventiliacinė sistema, ar dėl to patekdavo/galėjo/gali patekti kanalizacijos kvapai į pastato kitas (bendras, laiptines, kitų savininkų) patalpas (į kurias)?
 8. Kurie tinklai laikytini yra bendri namo vandentiekio ir nuotekų tinklai, tai įvertinti atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos teismo byloje yra nustatyta, jog į G. P. patalpas vanduo patenka per UAB „Lxx“ patalpose jo įrengtus nuosavus vidaus tinklus?
 9. Nustatyti, ar vandentiekio tinklo išdėstymas G. P. patalpose atitinka byloje esantį techninį inžinerinių tinklų rekonstrukcijos projektą, jei atskirų vandentiekio dalių, ar prijungimo mazgų prie bendrųjų namo vandentiekio tinklų projekte nebūtų nurodytas, nustatyti, ar G. P. patalpų vidaus vandentiekio tinklo prijungimas prie bendrųjų namo inžinerinių tinklų atitinka statybos techninius reglamentus ir normas?
 10. Pavesti ekspertui išnagrinėti vandens tiekimo atšaką nuo balto plastikinio vamzdžio atsišakojimo namo Jxx g. 5, Vilniuje, rūsyje (pagal antstolių konstatuotą faktą šioje byloje) iki G. P. kavinės patalpų ir UAB „Lxx“ vandentiekio vidaus įrenginių ir atsakyti į klausimą – kurie vamzdynai pagal atsakomybės ribas priskirtini namo bendriesiems inžineriniams tinklams ir kurie patalpų savininkams, ir konkrečiai kuriam?
 11. Pavesti ekspertui išnagrinėti vandens tiekimo atšaką nuo balto plastikinio vamzdžio atsišakojimo namo Jxx g. 5, Vilniuje, rūsyje (pagal antstolių konstatuotą faktą šioje byloje) iki G. P. kavinės patalpų ir UAB „Lxxs“ vandentiekio vidaus įrenginių ir remiantis 2011-02-21 d. Jxx g. 5, Vilniuje, namo rūsio apžiūros aktu (pateikė UAB „Lxx“) atsakyti į klausimą – ar vandentiekio tiekimo pertrūkių ir rutulinio krano trūkimo priežastis 2009 metų gruodžio mėnesį buvo patalpų ir sienos pertvaroje įrengtų vandentiekio vamzdyno atšalimas iki minusinės temperatūros?