doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus apygardos teismas

Ojektas: Poilsio namų remontas

Klausimai:

  1. Ar įrašai statybos žurnaluose objekte, esančiame Axx g. 4, Palangoje atitinka sąmatas prie UAB „Zxx“ pasirašytos sutarties su užsakovu YYY ir prie rangos sutarčių su kitais subrangovais?
  2. Ar visi UAB „Zxx“ atliktų darbų priėmimo aktuose užsakovui YYY nurodyti darbai buvo atlikti ir kas juos atliko?
  3. Ar buvo pašalinti 2010 06 18 akte (t. 1, b.l. 195), nustatyti statybos darbų trūkumai ir kas juos pašalino?