doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Telšių rajono apylinkės teismas

Ojektas: Mokyklos rekonstravimo projektas

Klausimai:

  1. Ar techniniame projekte (2012 metų viešojo pirkimo) „Mokyklos pastato rekonstravimo projektas XX “ tinkamai įgyvendinti esminiai statinio reikalavimai ir kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai? Jeigu ne, tai ar galėjo techninio projekto ekspertas pateikti teigiamą išvadą?
  2. Jeigu techninis projektas (2012 metų viešojo pirkimo) neatitiko normatyvinių statybos techninių dokumentų ir privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų, tai kokie reikalavimai ir kokioje dalyje pažeisti?
  3. Ar ieškovės parengtoje techninio projekto trūkumų lentelėje nurodyti trūkumai pripažinti turėję įtaką bei kokią, galimybei parengti darbo projektą?
  4. Ar rygelio/sijos skerspjūvio ploto (gabaritų) keitimas yra vienas iš esminių statinio sprendinių keitimų? Jeigu taip, tai ar esminis statinio projekto sprendinio keitimas turi būti atliekamas vadovaujantis STR „Statinio projektavimas“ 45 punktu?
  5. Ar techninio projekto korektūra ir darbo projekto rengimas galėjo būti vykdomi vienu metu? Jeigu taip, kokia tvarka ir kokia statybos techninio reglamento norma vadovaujantis?
  6. Jeigu yra nustatyti techninio projekto trūkumai (kilus ginčui) kas iš bylos šalių (ieškovė – RUAB „Vxx“ ar atsakovė – VšĮ Txx) ir kada privalėjo įvertinti šiuos trūkumus ir juos pašalinti?