doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Kauno apylinkės teismas

Ojektas: Savavališka statyba

Klausimai:

  1. Ar J.J. atlikti statybos darbai (jų rezultatas), nurodyti 2011-08-22 Savavališkos statybos akte Nr. SSA-xxx (J.J. priklausančios dalies gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. xxxx, adresas Kaunas, Pxx g. 19, rekonstrukcijos darbai), 2011-08-22 Savavališkos statybos akte Nr. SSA-yyy (žemės sklype, kurio unikalus Nr. yyyy, plotas 0,0913 ha, adresas Kaunas, Pxx g. 19, tvoros statybos darbai), 2011-08-22 Savavališkos statybos akte Nr. SSA-zzz (J.J. priklausančio (-ių) ūkinio (-ių) pastato (-ų), esančio (-ų) žemės sklype, kurio unikalus Nr. yyyy, plotas 0,0913 ha, adresas Kaunas, Pxx g. 19, rekonstrukcijos darbai) atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus esminius bei privalomus statinio reikalavimus ir yra galimi toje vietovėje?
  2. Kokios priežastys lėmė V.S. priklausančios gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. xxxx, adresas Kaunas, Pxx g. 19, dalies dabartinę būklę ir V.S. nurodomus (faktinių aplinkybių konstatavimo protokole 1t. b.l. 77 ir priešieškinyje 3t. b.l. 78-86) šios gyvenamojo namo dalies trūkumus (laikančiųjų konstrukcijų susilpnėjimą; lubų įlinkimą; vidaus sienų tinko nutrupėjimą ir dažų nusilupimą bei kt.) – J.J. atlikti statybos darbai, nurodyti 2011-08-22 Savavališkos statybos akte Nr. SSA-xxx (J.J. priklausančios dalies gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. xxxx, adresas Kaunas, Pxx g. 19, rekonstrukcijos darbai), natūralus gyvenamojo namo nusidėvėjimas, kuris, remiantis VĮ „Registrų centras“ duomenimis sudaro 70%, ar kitos priežastys? Jeigu nustatomos kelios priežastys – kuri iš jų yra esminė (pagrindinė) ir kiek procentų lėmė?
  3. Ar pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus po J.J. atliktų statybos darbų, nurodytų 2011-08-22 Savavališkos statybos akte Nr. SSA-xxx (J.J. priklausančios dalies gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. xxxx, adresas Kaunas, Pxx g. 19, rekonstrukcijos darbų) yra būtina gyvenamajame name (unikalus Nr. xxxx) įrengti ugniasienę?
  4. Kokius statybos darbus reikia atlikti, kad būtų eliminuota (pašalinta) J.J. atliktų statybos darbų, nurodytų 2011-08-22 Savavališkos statybos akte Nr. SSA-xxx (J.J. priklausančios dalies gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. xxxx, adresas Kaunas, Pxx g. 19, rekonstrukcijos darbų) padaryta įtaka (žala) V.S. priklausančiai gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. xxxx, adresas Kaunas, Pxx g. 19, daliai (įvertinant tai, kad šios dalies nusidėvėjimas iki rekonstrukcijos darbų atlikimo VĮ „Registrų centras“ duomenimis buvo 70% ir neįtraukiant tų darbų, kurių atlikimo būtinumą lemia ne J.J. atlikti rekonstrukcijos darbai, o nurodyto gyvenamojo namo (jo dalies) natūralus fizinis nusidėvėjimas)? Kokia šių darbų piniginė išraiška (vidutinė rinkos kaina), taip pat kokia kaina, įvertinus nusidėvėjimą iki rekonstrukcijos darbų atlikimo, kuris VĮ „Registrų centras“ duomenimis buvo 70%?