doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Klaipėdos miesto apylinkės teismas

Ojektas: Stogo remontas

Klausimai:

  1. Kokios rūšies statybos darbams priskiriami atlikti gyvenamojo namo, esančio Vxx g. 16, Klaipėdoje, stogo remonto darbai (toliau – stogo remonto darbai)?
  2. Ar atliktiems stogo remonto darbams reikalavimus nustato statybos techninis reglamentas STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“? Jei nustato, tai kokius? Jei nenustato, tuomet kokiais statybos reikalavimais rangovas turėjo vadovautis atlikdamas darbus?
  3. Ar stogo remonto darbai atlikti tinkamai ir kokybiškai?
  4. Jei stogo remonto darbai atlikti nekokybiškai, ar dėl nustatytų trūkumų pablogėja stogo naudojimo pagal normalią paskirtį galimybės? Jei taip, kuo tai pasireiškia?
  5. Prašome paaiškinti sąvoką – „stogo naudojimas pagal normalią paskirtį“?
  6. Jeigu yra kokių nors atliktų stogo remonto darbų trūkumų, tai kokia šių trūkumų šalinimo kaina?