doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto apylinkės teismas

Ojektas: Patalpų vėdinimo ir oro kondicionavimo sistema

Klausimai:

  1. Ar patalpose, esančiose pastate Uxx g. 5, Vilniuje, unikalus Nr. xxxx; unikalus Nr. yyyy; unikalus Nr. zzzz, antrajame aukšte, kurias 2006 m. gruodžio mėn. pagal atskiras sutartis įsigijo UAB „Uxx“, S.P.J. su L.J. ir UAB „Txx“, esanti oro vėdinimo sistema užtikrina statybos techniniame reglamente STR „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ ir higienos normoje HN „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas (galiojusioje 2006 m. gruodžio mėn.) administracinės paskirties patalpų vėdinimui ir oro kondicionavimui nustatytus reikalavimus?
  2. Ar pastate Uxx g. 5, Vilniuje, 2005-2006 m. suprojektuota ir įrengta inžinerinė sistema, 2006 m. gruodžio mėn. užtikrino tinkamą, tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimus atitinkantį, vėdinimą ir kondicionavimą kiekvienoje iš šių antrajame aukšte esančių administracinių patalpų: unikalus Nr. xxxx; unikalus Nr. yyyy; unikalus Nr. zzzz, kurias 2006 m. gruodžio mėn. pagal atskiras sutartis įsigijo UAB „Uxx“, S.P.J. su L.J. ir UAB „Txx“?
  3. Jeigu būtų nustatyta, kad aukščiau nurodytose patalpose esanti oro vėdinimo sistema neužtikrina administracinės paskirties patalpų vėdinimui ir oro kondicionavimui keliamų reikalavimų, kokios yra tokių trūkumų priežastys?
  4. Jeigu ši sistema turėjo trūkumų, kiek kainuotų tokių trūkumų ištaisymas, nurodant atskirai kiekvienos patalpos trūkumų šalinimo kainą?