doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Panevėžio miesto apylinkės teismas

Ojektas: Buto ventiliacijos sistema

Klausimai:

 1. Ar bute, esančiame adresu Sxx g. 70-30, Panevėžyje, esanti ventiliacijos sistema (toliau Ventiliacijos sistema) yra techniškai tvarkinga ir tinkama naudoti pagal paskirtį?
 2. Jei Ventiliacijos sistema yra techniškai netvarkinga ir/ar netinkama naudotis pagal paskirtį – kokie konkretūs remonto darbai turi būti atlikti, kad ji vėl taptų techniškai tvarkinga ir tinkama naudoti pagal paskirtį?
 3. Ar virtuvės vėdinimo sistemos prijungimas prie vonios vėdinimo sistemos techniškai įmanomas ir atitiktų statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus?
 4. Ar virtuvės vėdinimo sistemos jungimas į stogą yra techniškai įmanomas ir atitiktų statybą reguliuojančių teisės aktų reikalavimus?
 5. Ar butas, esantis Sxx g. 70-30, Panevėžyje, laikotarpiu nuo 2008 m. kovo 4 d. eksploatuojamas laikantis teisės aktų reikalavimų?
 6. Ar buto adresu Sxx g. 70-30, Panevėžyje, virtuvės-koridoriaus 16,13 kv.m. patalpos, kuriose visu 3,88 išorės sienos ilgiu įstatyti varstomi plastikiniai langai su mikroventiliacija ir orlaide atitinka natūraliai nevėdinamų patalpų sąvoką STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 6.12 p.?
 7. Kaip suprantama sąvoka „ventiliacijos sistema“? Ar buto patalpoje, kurioje užtikrinama natūrali ventiliacija per langus, privaloma rengti mechaninę ventiliacijos sistemą, atitinkančią STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ reikalavimus? Kokia papildoma ventiliacija nurodytu atveju būtų efektyvi?
 8. Ar galima techninės priežiūros reikalavimus, skirtus mechaninėms vėdinimo sistemoms, taikyti ir natūralios ventiliacijos šachtoms, kaip kad nurodo nuomininkas K.P. pagal STR 1.12.05.2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ priedą „Daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašas“ 11 ir 19 punktus?
 9. Ar nuomininkas K.P. nepažeidžia buto eksploatavimo normų plastikinius langus ir orlaides bei natūralios ventiliacijos angas apklijuodamas lipnia juosta?
 10. Ar nuomininkas K.P. nepažeidžia buto eksploatavimo normų, jei jam vienam išnuomotame bute kartu gyvena jo motina M.V.I. ir šuo? Ar dėl to nepablogėja oro kokybė patalpoje?
 11. Ar nuomininko K.P. nuomojamame bute akivaizdžiai pastebimi kiti nevėdinamoms patalpoms būdingi požymiai, pavyzdžiui pelėsis?