doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Lazdijų rajono apylinkės teismas

Ojektas: Nekilnojamojo turto pagerinimas

Klausimai:

Kokius konkrečius atsakovei J.S. priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Lazdijų r. sav. Lazdijų m. Kxx g. 44, registro Nr. xxxx, pagerinimo darbus laikotarpiu nuo 1991-01-25 iki 2012-03-24 ir kada konkrečiai atliko ieškovas J.B.?

Kokie yra atliktų pagerinimo darbų ir naudotų medžiagų apimtys ir kiekiai?

Kokia buvo kiekvieno iš faktiškai atliktų statybos darbų ir faktiškai panaudotų medžiagų statybos skaičiuojamoji kaina šių darbų atlikimo laikotarpiu? Kokia bendra šių darbų ir medžiagų statybos skaičiuojamoji kaina?

Koks atsakovės nekilnojamojo turto dėl ieškovo padarytų pagerinimų vertės padidėjimo procentas?