doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto apylinkės teismas

Ojektas: Gyvenamojo namo statyba

Klausimai:

Kiek piniginių lėšų išleista vienbučio gyvenamojo namo, esančio Txx kaime, Vilniuje, unikalus Nr. xxxx statybai iki 2011-11-11, skyrium:

  • Kiek piniginių lėšų išleista statybinių medžiagų įsigijimui, nurodant statybinių medžiagų kainų pokytį nuo 2010-12-11 iki 2011-11-11?
  • Kokia buvo statybos darbų rinkos kaina, detalizuojant pagrindinių statybos darbų ir inžinerinių įrenginių montavimo kainas ir nurodant kainų pokytį nuo 2010-12-11 iki 2011-11-11?
  • Kokia buvo statybos darbų kaina vykdant statybas ūkio būdu?
  • Kokia buvo projektinės dokumentacijos rengimo kaina ir kitos būtinos su namo statyba susijusios išlaidos (jų suma)? Tyrimo metu neturint reikiamos dokumentacijos nurodyti iki 2010-05-19 vyravusią analogiškų statinių dokumentacijos ruošimo kainą.
  • Kiek iš viso turėta išlaidų namo pastatymui iki būklės užfiksuotos 2011-12-15 ir 2012-02-10 namo apžiūrų metu, nurodant bendrą išlaidų sumą, kai namas statomas ūkio būdu ir bendrą išlaidų sumą, apskaičiuotą pagal rinkos kainas, taip pat šių išlaidų pokytį nuo 2010-12-11 iki 2011-11-11?