doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Klaipėdos apygardos teismas

Ojektas: Geležinkelio atšaka

Klausimai:

 1. Ar techninio projekto „Grūdų terminalo geležinkelio kelio atšakos statyba, Nxx g. 23, Klaipėdoje“ sprendiniai dėl gelžbetoninių plokščių suprojektavimo atitinka normatyvinius statybos dokumentų reikalavimus?
 2. Ar techninio projekto rengėjas, įvertinus statomo objekto paskirtį ir 2010-08-16 Uosto direkcijos patvirtintą projektavimo užduotį, suprojektavo tinkamas gelžbetonines plokštes?
 3. Ar tinkamai parinkti techninio projekto sprendiniai, nustatantys naujai įrengtos gelžbetoninės dangos sujungimą su esama danga?
 4. Dėl kokių priežasčių pastatytame objekte atsirado gelžbetoninių plokščių įtrūkimai ir pleišėjimai?
 5. Dėl kokių priežasčių pastatytame objekte yra naujai pastatytos gelžbetoninių plokščių dangos ir esamos dangos aukščių skirtumai? Kaip tai paveiks galimybes objektą naudoti pagal paskirtį ateityje?
 6. Ar rangovo UAB „Sxx“ parengtas darbo projektas atitinka AB „Pxx“ parengto techninio projekto „Grūdų terminalo geležinkelio kelio atšakos statyba, Nxx g. 23, Klaipėdoje“ sprendinius ir normatyvinius statybos dokumentų reikalavimus?
 7. Ar rangovas UAB „Sxx“ atliko gelžbetoninių plokščių įrengimo darbus pagal techninio projekto sprendinių reikalavimus, darbo projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus?
 8. Ar ginčo objekto techniniame projekte, 2011-05-30 statybos rangos sutartyje ir jos sąmatoje (t. 1, b.l. 32) buvo numatytos tam objektui tinkančios gelžbetoninių geležinkelio pervažų plokštės, betonas ir kitos konstrukcijos bei medžiagos?
 9. Ar sąmatoje (t. 1, b.l. 32) nurodytos gelžbetonio plokštės buvo pakeistos ir panaudotos ginčo objekte pagal UAB „Sxx“ 2011-06-17 pasiūlymą (t. 1, b.l. 45)?
 10. Ar UAB „Sxxpasiūlymai (t. 1, b.l. 45-50) pakeisti nurodytas statybines medžiagas buvo pagrįsti?
 11. Ar UAB „Sxxpasiūlymai (t. 1, b.l. 45-50) dėl medžiagų pakeitimo buvo realizuoti (realiai įvykdyti) techniniame projekte ir ginčo objekte?